نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آب کاربرد روش برنامه‎ریزی ریاضی مثبت به منظور تخصیص آب در بخش کشاورزی (مطالعه موردی: زیربخش زراعت دشت سرخس) [دوره 23، شماره 92، 1394، صفحه 115-139]
 • آب‌های سطحی پیامد افزایش قیمت آب و کاهش آب آبیاری در مزارع مصرف کننده آب سطحی استان کرمان با استفاده از رهیافت برنامه‏ریزی مثبت تصحیح شده [دوره 23، شماره 89، 1394، صفحه 21-46]
 • آزادسازی تجاری آثار آزادسازی تجاری بر تراز تجاری بخش کشاورزی در ایران [دوره 23، شماره 92، 1394، صفحه 141-168]

ا

 • ایران تحلیل بازار واردات پرتقال در ایران [دوره 23، شماره 89، 1394، صفحه 47-71]
 • ایران تعیین عوامل مؤثر بر ریسک قیمت ذرت دانه‏ای در ایران [دوره 23، شماره 89، 1394، صفحه 95-114]
 • ایران بررسی تأثیر نوسان‏های متغیرهای کلان اقتصادی در رشد بهره وری بخش کشاورزی ایران [دوره 23، شماره 89، 1394، صفحه 203-221]
 • ایران بهینه‏سازی تجارت داخلی و خارجی پسته ایران در چارچوب مدل تعادل فضایی [دوره 23، شماره 91، 1394، صفحه 27-48]
 • ایران بررسی اثر رشد ظرفیت واردات مواد غذایی بر امنیت غذایی خانوارهای شهری در ایران [دوره 23، شماره 92، 1394، صفحه 1-20]
 • ایران آثار آزادسازی تجاری بر تراز تجاری بخش کشاورزی در ایران [دوره 23، شماره 92، 1394، صفحه 141-168]
 • ایران پیش‌بینی شاخص‌های تولید چغندرقند در ایران [دوره 23، شماره 92، 1394، صفحه 193-216]
 • ارزش افزوده تأثیر متغیر‏های کلان اقتصادی در تراز تجاری بخش کشاورزی [دوره 23، شماره 89، 1394، صفحه 1115-136]
 • ارزش افزوده عوامل مؤثر بر رشد بخش‏های مختلف اقتصادی با تأکید بر صادرات و سرمایه‌گذاری [دوره 23، شماره 91، 1394، صفحه 1-25]
 • استان فارس شناسایی عوامل ایجاد کننده ضایعات مرکبات در استان فارس با الگوسازی معادلات ساختاری [دوره 23، شماره 91، 1394، صفحه 115-133]
 • الگوی تعادلی جایگزینی آثار افزایش قیمت حامل های انرژی بر بازار گوشت ایران [دوره 23، شماره 91، 1394، صفحه 159-188]
 • الگوی خودتوضیح با وقفه‏های گسترده آثار آزادسازی تجاری بر تراز تجاری بخش کشاورزی در ایران [دوره 23، شماره 92، 1394، صفحه 141-168]
 • الگوریتم ژنتیک سرریزهای تکنولوژی و اثرپذیری صادرات محصولات کشاورزی ایران (کاربرد روشهای الگوریتم ژنتیک(GA) و مدل تصحیح خطای برداری(VECM)) [دوره 23، شماره 92، 1394، صفحه 61-91]
 • الگوی کشت، الگوی برنامه‎ریزی خطی متعارف، الگوی برنامه ریزی آرمانی، دشت ماهیدشت؛Crop Pattern تعیین الگوی بهینه کشت در راستای توسعه پایدار کشاورزی (مطالعه موردی: دشت ماهیدشت) [دوره 23، شماره 90، 1394، صفحه 191-216]
 • الگوی لاجیت بررسی عوامل مؤثر بر عدم موفقیت بنگاه‏های زودبازده بخش کشاورزی شهرستان دشت آزادگان [دوره 23، شماره 92، 1394، صفحه 93-114]
 • الگو نوسانات تصادفی (SVM) بررسی نوسان‏های قیمت گندم با استفاده از الگوی GARCH، SVM وRIMA‌A [دوره 23، شماره 89، 1394، صفحه 73-93]
 • الگوهای اقتصادسنجی تعیین عوامل مؤثر بر ریسک قیمت ذرت دانه‏ای در ایران [دوره 23، شماره 89، 1394، صفحه 95-114]
 • امنیت غذایی مؤلفه‏های اثرگذار بر کاهش ضایعات در تولید سبزی و صیفی با تأکید بر امنیت غذایی از دیدگاه تولیدکنندگان شهرستان حمیدیه [دوره 23، شماره 89، 1394، صفحه 137-153]
 • امنیت غذایی بررسی اثر رشد ظرفیت واردات مواد غذایی بر امنیت غذایی خانوارهای شهری در ایران [دوره 23، شماره 92، 1394، صفحه 1-20]
 • انرژی مقایسه کارایی انرژی و اقتصادی تولید‌کنندگان سیب زمینی در شهرستان قوچان با استفاده از الگوی تحلیل پوششی داده‌های بازه‌ای [دوره 23، شماره 91، 1394، صفحه 95-114]

ب

 • بازار گوشت آثار افزایش قیمت حامل های انرژی بر بازار گوشت ایران [دوره 23، شماره 91، 1394، صفحه 159-188]
 • بازار میوه و تره بار بررسی تطبیقی حاشیه خرده فروشی و کارایی بازارهای میوه وتره بار شهرداری و شهری (مطالعه موردی شهرستان مشهد) [دوره 23، شماره 89، 1394، صفحه 155-184]
 • بی‌ثباتی نرخ ارز بی‌ثباتی نرخ ارز حقیقی و تجارت دوجانبه محصولات کشاورزی: تحلیل داده‌های تلفیقی [دوره 23، شماره 92، 1394، صفحه 39-60]
 • بخش کشاورزی تأثیر متغیر‏های کلان اقتصادی در تراز تجاری بخش کشاورزی [دوره 23، شماره 89، 1394، صفحه 1115-136]
 • بخش کشاورزی آثار آزادسازی تجاری بر تراز تجاری بخش کشاورزی در ایران [دوره 23، شماره 92، 1394، صفحه 141-168]
 • برنامه ریزی‌ریاضی مثبت پیامد افزایش قیمت آب و کاهش آب آبیاری در مزارع مصرف کننده آب سطحی استان کرمان با استفاده از رهیافت برنامه‏ریزی مثبت تصحیح شده [دوره 23، شماره 89، 1394، صفحه 21-46]
 • برنامه‌ریزی ریاضی مثبت کاربرد روش برنامه‎ریزی ریاضی مثبت به منظور تخصیص آب در بخش کشاورزی (مطالعه موردی: زیربخش زراعت دشت سرخس) [دوره 23، شماره 92، 1394، صفحه 115-139]
 • بنگاه زودبازده تعیین میزان موفقیت بنگاه های اقتصادی زودبازده بخش کشاورزی در روستاهای شهرستان زابل [دوره 23، شماره 91، 1394، صفحه 49-73]
 • بنگاه‌های کوچک و زودبازده بررسی عوامل مؤثر بر عدم موفقیت بنگاه‏های زودبازده بخش کشاورزی شهرستان دشت آزادگان [دوره 23، شماره 92، 1394، صفحه 93-114]
 • بهره‎وری بررسی تأثیر نوسان‏های متغیرهای کلان اقتصادی در رشد بهره وری بخش کشاورزی ایران [دوره 23، شماره 89، 1394، صفحه 203-221]
 • بهینه سازی تجارت داخلی بهینه‏سازی تجارت داخلی و خارجی پسته ایران در چارچوب مدل تعادل فضایی [دوره 23، شماره 91، 1394، صفحه 27-48]

پ

 • پرتقال تحلیل بازار واردات پرتقال در ایران [دوره 23، شماره 89، 1394، صفحه 47-71]
 • پسته بررسی کارایی فنی، تخصیصی و اقتصادی پسته‏کاران شهرستان سیرجان [دوره 23، شماره 89، 1394، صفحه 1-23]
 • پسته بهینه‏سازی تجارت داخلی و خارجی پسته ایران در چارچوب مدل تعادل فضایی [دوره 23، شماره 91، 1394، صفحه 27-48]
 • پیش‌بینی پیش‌بینی شاخص‌های تولید چغندرقند در ایران [دوره 23، شماره 92، 1394، صفحه 193-216]
 • پنبه تغییرات تکنولوژیکی، آثار مقیاس و رشد بهره‏وری کل عوامل تولید پنبه در ایران [دوره 23، شماره 89، 1394، صفحه 185-202]

ت

 • تابع تجزیه و تحلیل تبعیضی بررسی عوامل مؤثر بر عدم موفقیت بنگاه‏های زودبازده بخش کشاورزی شهرستان دشت آزادگان [دوره 23، شماره 92، 1394، صفحه 93-114]
 • تابع تقاضای آب، کشش قیمتی تقاضا، ارزش اقتصادی، حداکثرسازی سود، کشاورزی استخراج توابع تقاضا و تعیین ارزش اقتصادی آب در تولید محصولات عمده‌ زراعی دشت سیدان- فاروق شهرستان مرودشت [دوره 23، شماره 90، 1394، صفحه 1-28]
 • تابع تقاضای باقی‌مانده تحلیل بازار واردات پرتقال در ایران [دوره 23، شماره 89، 1394، صفحه 47-71]
 • تجارت خارجی بهینه‏سازی تجارت داخلی و خارجی پسته ایران در چارچوب مدل تعادل فضایی [دوره 23، شماره 91، 1394، صفحه 27-48]
 • تجارت کشاورزی بی‌ثباتی نرخ ارز حقیقی و تجارت دوجانبه محصولات کشاورزی: تحلیل داده‌های تلفیقی [دوره 23، شماره 92، 1394، صفحه 39-60]
 • تحلیل عاملی مؤلفه‏های اثرگذار بر کاهش ضایعات در تولید سبزی و صیفی با تأکید بر امنیت غذایی از دیدگاه تولیدکنندگان شهرستان حمیدیه [دوره 23، شماره 89، 1394، صفحه 137-153]
 • تحلیل عاملی اکتشافی شناسایی عوامل ایجاد کننده ضایعات مرکبات در استان فارس با الگوسازی معادلات ساختاری [دوره 23، شماره 91، 1394، صفحه 115-133]
 • تحلیل عاملی اکتشافی، مشهد، قرارداد فروش، گوجه فرنگی؛Sale Contract عوامل مؤثر بر انعقاد قرارداد فروش گوجه فرنگی در شهرستان مشهد [دوره 23، شماره 90، 1394، صفحه 55-74]
 • تحلیل عاملی تأییدی شناسایی عوامل ایجاد کننده ضایعات مرکبات در استان فارس با الگوسازی معادلات ساختاری [دوره 23، شماره 91، 1394، صفحه 115-133]
 • تحلیل مرزی تصادفی بررسی کارایی فنی، تخصیصی و اقتصادی پسته‏کاران شهرستان سیرجان [دوره 23، شماره 89، 1394، صفحه 1-23]
 • تخمین آثار ثابت بی‌ثباتی نرخ ارز حقیقی و تجارت دوجانبه محصولات کشاورزی: تحلیل داده‌های تلفیقی [دوره 23، شماره 92، 1394، صفحه 39-60]
 • تراز تجاری تأثیر متغیر‏های کلان اقتصادی در تراز تجاری بخش کشاورزی [دوره 23، شماره 89، 1394، صفحه 1115-136]
 • تراز تجاری آثار آزادسازی تجاری بر تراز تجاری بخش کشاورزی در ایران [دوره 23، شماره 92، 1394، صفحه 141-168]
 • تعدیل‌نمایی پیش‌بینی شاخص‌های تولید چغندرقند در ایران [دوره 23، شماره 92، 1394، صفحه 193-216]
 • تغییر بهره وری تغییرات تکنولوژیکی، آثار مقیاس و رشد بهره‏وری کل عوامل تولید پنبه در ایران [دوره 23، شماره 89، 1394، صفحه 185-202]
 • تغییر تکنولوژیکی تغییرات تکنولوژیکی، آثار مقیاس و رشد بهره‏وری کل عوامل تولید پنبه در ایران [دوره 23، شماره 89، 1394، صفحه 185-202]
 • تغییر مقیاس تغییرات تکنولوژیکی، آثار مقیاس و رشد بهره‏وری کل عوامل تولید پنبه در ایران [دوره 23، شماره 89، 1394، صفحه 185-202]
 • توزیع زمین، نابرابری، بهره‌وری، تابع تولید، کشورهای اسلامی؛ تأثیر نابرابری توزیع زمین در بهره‌وری عوامل تولید (مطالعه موردی: کشورهای منتخب اسلامی) [دوره 23، شماره 90، 1394، صفحه 143-163]
 • توسعه پایدار، مزیت نسبی، جوامع روستایی، محیط زیست؛Environmental ارزیابی توسعه کشاورزی پایدار در ایران با استفاده از روش مزیت نسبی  [دوره 23، شماره 90، 1394، صفحه 29-54]
 • توسعه مالی نقش توسعه مالی بر سرمایه‏گذاری در بخش کشاورزی ایران [دوره 23، شماره 91، 1394، صفحه 189-211]

ج

 • جبران خسارات انتخاب مناسب‌ترین روش برای جبران خسارات طبیعی وارد بر بخش کشاورزی در ایران به روش AHP [دوره 23، شماره 92، 1394، صفحه 169-191]

چ

 • چغندرقند پیش‌بینی شاخص‌های تولید چغندرقند در ایران [دوره 23، شماره 92، 1394، صفحه 193-216]

ح

 • حاشیه بازاریابی بررسی تطبیقی حاشیه خرده فروشی و کارایی بازارهای میوه وتره بار شهرداری و شهری (مطالعه موردی شهرستان مشهد) [دوره 23، شماره 89، 1394، صفحه 155-184]
 • حاشیه بازاریابی تحلیل میزان انتفاع سطوح مختلف بازار سیب زمینی درایران [دوره 23، شماره 91، 1394، صفحه 75-94]
 • حق بیمه بررسی تمایل به مشارکت گندم‌کاران شهرستان مشهد در طرح‌های جدید بیمه محصولات کشاورزی [دوره 23، شماره 91، 1394، صفحه 135-159]
 • حمایت دولت بررسی اثر حمایت دولت بر رقابت پذیری محصولات کشاورزی [دوره 23، شماره 92، 1394، صفحه 21-37]

خ

 • خانوارهای شهری بررسی اثر رشد ظرفیت واردات مواد غذایی بر امنیت غذایی خانوارهای شهری در ایران [دوره 23، شماره 92، 1394، صفحه 1-20]
 • خدمات عوامل مؤثر بر رشد بخش‏های مختلف اقتصادی با تأکید بر صادرات و سرمایه‌گذاری [دوره 23، شماره 91، 1394، صفحه 1-25]

د

 • دشت سرخس کاربرد روش برنامه‎ریزی ریاضی مثبت به منظور تخصیص آب در بخش کشاورزی (مطالعه موردی: زیربخش زراعت دشت سرخس) [دوره 23، شماره 92، 1394، صفحه 115-139]

ذ

 • ذرت دانه‌ای تعیین عوامل مؤثر بر ریسک قیمت ذرت دانه‏ای در ایران [دوره 23، شماره 89، 1394، صفحه 95-114]

ر

 • ریسک قیمت تعیین عوامل مؤثر بر ریسک قیمت ذرت دانه‏ای در ایران [دوره 23، شماره 89، 1394، صفحه 95-114]
 • رقابت پذیری بررسی اثر حمایت دولت بر رقابت پذیری محصولات کشاورزی [دوره 23، شماره 92، 1394، صفحه 21-37]
 • رهیافت ARDL بررسی تأثیر نوسان‏های متغیرهای کلان اقتصادی در رشد بهره وری بخش کشاورزی ایران [دوره 23، شماره 89، 1394، صفحه 203-221]
 • روش های جدید بیمه ای بررسی تمایل به مشارکت گندم‌کاران شهرستان مشهد در طرح‌های جدید بیمه محصولات کشاورزی [دوره 23، شماره 91، 1394، صفحه 135-159]

س

 • سیاست جایگزین کاربرد روش برنامه‎ریزی ریاضی مثبت به منظور تخصیص آب در بخش کشاورزی (مطالعه موردی: زیربخش زراعت دشت سرخس) [دوره 23، شماره 92، 1394، صفحه 115-139]
 • سیاست حمایتی بررسی مزیت نسبی و ارزیابی اقتصادی کشت خالص و مخلوط لگومینه و غلات (مطالعه موردی: شهرستان شیروان) [دوره 23، شماره 91، 1394، صفحه 211-233]
 • سیاست قیمت آب پیامد افزایش قیمت آب و کاهش آب آبیاری در مزارع مصرف کننده آب سطحی استان کرمان با استفاده از رهیافت برنامه‏ریزی مثبت تصحیح شده [دوره 23، شماره 89، 1394، صفحه 21-46]
 • سبزیجات مؤلفه‏های اثرگذار بر کاهش ضایعات در تولید سبزی و صیفی با تأکید بر امنیت غذایی از دیدگاه تولیدکنندگان شهرستان حمیدیه [دوره 23، شماره 89، 1394، صفحه 137-153]
 • سیب زمینی مقایسه کارایی انرژی و اقتصادی تولید‌کنندگان سیب زمینی در شهرستان قوچان با استفاده از الگوی تحلیل پوششی داده‌های بازه‌ای [دوره 23، شماره 91، 1394، صفحه 95-114]
 • سیرجان بررسی کارایی فنی، تخصیصی و اقتصادی پسته‏کاران شهرستان سیرجان [دوره 23، شماره 89، 1394، صفحه 1-23]
 • سرریزهای تکنولوژی سرریزهای تکنولوژی و اثرپذیری صادرات محصولات کشاورزی ایران (کاربرد روشهای الگوریتم ژنتیک(GA) و مدل تصحیح خطای برداری(VECM)) [دوره 23، شماره 92، 1394، صفحه 61-91]
 • سرمایه گذاری عوامل مؤثر بر رشد بخش‏های مختلف اقتصادی با تأکید بر صادرات و سرمایه‌گذاری [دوره 23، شماره 91، 1394، صفحه 1-25]
 • سرمایه گذاری در بخش کشاورزی ایران نقش توسعه مالی بر سرمایه‏گذاری در بخش کشاورزی ایران [دوره 23، شماره 91، 1394، صفحه 189-211]
 • سیستم معادلات هم‏زمان نقش توسعه مالی بر سرمایه‏گذاری در بخش کشاورزی ایران [دوره 23، شماره 91، 1394، صفحه 189-211]
 • سهم تولید کننده از قیمت نهایی تحلیل میزان انتفاع سطوح مختلف بازار سیب زمینی درایران [دوره 23، شماره 91، 1394، صفحه 75-94]

ش

 • شبکه عصبی پیش‌بینی شاخص‌های تولید چغندرقند در ایران [دوره 23، شماره 92، 1394، صفحه 193-216]
 • شیروان بررسی مزیت نسبی و ارزیابی اقتصادی کشت خالص و مخلوط لگومینه و غلات (مطالعه موردی: شهرستان شیروان) [دوره 23، شماره 91، 1394، صفحه 211-233]
 • شهرستان حمیدیه مؤلفه‏های اثرگذار بر کاهش ضایعات در تولید سبزی و صیفی با تأکید بر امنیت غذایی از دیدگاه تولیدکنندگان شهرستان حمیدیه [دوره 23، شماره 89، 1394، صفحه 137-153]
 • شهرستان دشت آزادگان بررسی عوامل مؤثر بر عدم موفقیت بنگاه‏های زودبازده بخش کشاورزی شهرستان دشت آزادگان [دوره 23، شماره 92، 1394، صفحه 93-114]
 • شهرستان زابل تعیین میزان موفقیت بنگاه های اقتصادی زودبازده بخش کشاورزی در روستاهای شهرستان زابل [دوره 23، شماره 91، 1394، صفحه 49-73]

ص

 • صادرات عوامل مؤثر بر رشد بخش‏های مختلف اقتصادی با تأکید بر صادرات و سرمایه‌گذاری [دوره 23، شماره 91، 1394، صفحه 1-25]
 • صادرات محصولات کشاورزی ایران سرریزهای تکنولوژی و اثرپذیری صادرات محصولات کشاورزی ایران (کاربرد روشهای الگوریتم ژنتیک(GA) و مدل تصحیح خطای برداری(VECM)) [دوره 23، شماره 92، 1394، صفحه 61-91]
 • صندوق ذخیرة بلایای طبیعی انتخاب مناسب‌ترین روش برای جبران خسارات طبیعی وارد بر بخش کشاورزی در ایران به روش AHP [دوره 23، شماره 92، 1394، صفحه 169-191]
 • صندوق قرض‌الحسنه محلی و صندوق بیمة کشاورزی انتخاب مناسب‌ترین روش برای جبران خسارات طبیعی وارد بر بخش کشاورزی در ایران به روش AHP [دوره 23، شماره 92، 1394، صفحه 169-191]
 • صنعت عوامل مؤثر بر رشد بخش‏های مختلف اقتصادی با تأکید بر صادرات و سرمایه‌گذاری [دوره 23، شماره 91، 1394، صفحه 1-25]

ض

 • ضایعات شناسایی عوامل ایجاد کننده ضایعات مرکبات در استان فارس با الگوسازی معادلات ساختاری [دوره 23، شماره 91، 1394، صفحه 115-133]

ظ

 • ظرفیت واردات مواد غذایی بررسی اثر رشد ظرفیت واردات مواد غذایی بر امنیت غذایی خانوارهای شهری در ایران [دوره 23، شماره 92، 1394، صفحه 1-20]

غ

 • غرامت بررسی تمایل به مشارکت گندم‌کاران شهرستان مشهد در طرح‌های جدید بیمه محصولات کشاورزی [دوره 23، شماره 91، 1394، صفحه 135-159]

ق

 • قیمت تحلیل میزان انتفاع سطوح مختلف بازار سیب زمینی درایران [دوره 23، شماره 91، 1394، صفحه 75-94]
 • قیمت انرژی آثار افزایش قیمت حامل های انرژی بر بازار گوشت ایران [دوره 23، شماره 91، 1394، صفحه 159-188]
 • قوچان مقایسه کارایی انرژی و اقتصادی تولید‌کنندگان سیب زمینی در شهرستان قوچان با استفاده از الگوی تحلیل پوششی داده‌های بازه‌ای [دوره 23، شماره 91، 1394، صفحه 95-114]

ک

 • کارایی مقایسه کارایی انرژی و اقتصادی تولید‌کنندگان سیب زمینی در شهرستان قوچان با استفاده از الگوی تحلیل پوششی داده‌های بازه‌ای [دوره 23، شماره 91، 1394، صفحه 95-114]
 • کارایی فنی بررسی کارایی فنی، تخصیصی و اقتصادی پسته‏کاران شهرستان سیرجان [دوره 23، شماره 89، 1394، صفحه 1-23]
 • کارایی فنی، تخصیصی و اقتصادی، روش مرزی، گندم؛ Technical Efficiency مقایسه کارایی فنی، تخصیصی و اقتصادی گندم در زراعت ایران با تأکید بر دوره زمانی 1379-88 [دوره 23، شماره 90، 1394، صفحه 75-112]
 • کرمان پیامد افزایش قیمت آب و کاهش آب آبیاری در مزارع مصرف کننده آب سطحی استان کرمان با استفاده از رهیافت برنامه‏ریزی مثبت تصحیح شده [دوره 23، شماره 89، 1394، صفحه 21-46]
 • کشاورزی بررسی تأثیر نوسان‏های متغیرهای کلان اقتصادی در رشد بهره وری بخش کشاورزی ایران [دوره 23، شماره 89، 1394، صفحه 203-221]
 • کشاورزی عوامل مؤثر بر رشد بخش‏های مختلف اقتصادی با تأکید بر صادرات و سرمایه‌گذاری [دوره 23، شماره 91، 1394، صفحه 1-25]
 • کشاورزی تعیین میزان موفقیت بنگاه های اقتصادی زودبازده بخش کشاورزی در روستاهای شهرستان زابل [دوره 23، شماره 91، 1394، صفحه 49-73]
 • کشاورزی انتخاب مناسب‌ترین روش برای جبران خسارات طبیعی وارد بر بخش کشاورزی در ایران به روش AHP [دوره 23، شماره 92، 1394، صفحه 169-191]
 • کشاورزی پایدار،پایداری اقتصادی، محصولات گلخانه‏ای، استان تهران؛tSustainable Agriculture بررسی عوامل مؤثر بر پایداری اقتصادی در تولید محصولات گلخانه‏ای استان تهران [دوره 23، شماره 90، 1394، صفحه 97-112]
 • کشت مخلوط بررسی مزیت نسبی و ارزیابی اقتصادی کشت خالص و مخلوط لگومینه و غلات (مطالعه موردی: شهرستان شیروان) [دوره 23، شماره 91، 1394، صفحه 211-233]
 • کشمش، مزیت نسبی، ساختار بازار، بازار هدف، نقشه‌ریزی تجاری، ادغام جهانی؛ Raisins بررسی ابعاد تجاری کشمش صادراتی ایران [دوره 23، شماره 90، 1394، صفحه 217-245]
 • کم آبیاری پیامد افزایش قیمت آب و کاهش آب آبیاری در مزارع مصرف کننده آب سطحی استان کرمان با استفاده از رهیافت برنامه‏ریزی مثبت تصحیح شده [دوره 23، شماره 89، 1394، صفحه 21-46]

گ

م

 • ماتریس تحلیل سیاستی بررسی مزیت نسبی و ارزیابی اقتصادی کشت خالص و مخلوط لگومینه و غلات (مطالعه موردی: شهرستان شیروان) [دوره 23، شماره 91، 1394، صفحه 211-233]
 • مازاد تولیدکننده آثار افزایش قیمت حامل های انرژی بر بازار گوشت ایران [دوره 23، شماره 91، 1394، صفحه 159-188]
 • مازاد مصرف کننده آثار افزایش قیمت حامل های انرژی بر بازار گوشت ایران [دوره 23، شماره 91، 1394، صفحه 159-188]
 • متغیرهای کلان بررسی تأثیر نوسان‏های متغیرهای کلان اقتصادی در رشد بهره وری بخش کشاورزی ایران [دوره 23، شماره 89، 1394، صفحه 203-221]
 • محصولات کشاورزی بررسی اثر حمایت دولت بر رقابت پذیری محصولات کشاورزی [دوره 23، شماره 92، 1394، صفحه 21-37]
 • مدیریت ضایعات مؤلفه‏های اثرگذار بر کاهش ضایعات در تولید سبزی و صیفی با تأکید بر امنیت غذایی از دیدگاه تولیدکنندگان شهرستان حمیدیه [دوره 23، شماره 89، 1394، صفحه 137-153]
 • مدل اضافه‌بها بررسی تطبیقی حاشیه خرده فروشی و کارایی بازارهای میوه وتره بار شهرداری و شهری (مطالعه موردی شهرستان مشهد) [دوره 23، شماره 89، 1394، صفحه 155-184]
 • مدل تحلیل پوششی داده های بازه ای مقایسه کارایی انرژی و اقتصادی تولید‌کنندگان سیب زمینی در شهرستان قوچان با استفاده از الگوی تحلیل پوششی داده‌های بازه‌ای [دوره 23، شماره 91، 1394، صفحه 95-114]
 • مدل تصحیح خطای برداری بررسی اثر حمایت دولت بر رقابت پذیری محصولات کشاورزی [دوره 23، شماره 92، 1394، صفحه 21-37]
 • مدل تصحیح خطای برداری سرریزهای تکنولوژی و اثرپذیری صادرات محصولات کشاورزی ایران (کاربرد روشهای الگوریتم ژنتیک(GA) و مدل تصحیح خطای برداری(VECM)) [دوره 23، شماره 92، 1394، صفحه 61-91]
 • مدل تصحیح خطای برداری (VECM) تأثیر متغیر‏های کلان اقتصادی در تراز تجاری بخش کشاورزی [دوره 23، شماره 89، 1394، صفحه 1115-136]
 • مدل تعادل فضایی بهینه‏سازی تجارت داخلی و خارجی پسته ایران در چارچوب مدل تعادل فضایی [دوره 23، شماره 91، 1394، صفحه 27-48]
 • مرکبات شناسایی عوامل ایجاد کننده ضایعات مرکبات در استان فارس با الگوسازی معادلات ساختاری [دوره 23، شماره 91، 1394، صفحه 115-133]
 • مسیر بازاریابی تحلیل میزان انتفاع سطوح مختلف بازار سیب زمینی درایران [دوره 23، شماره 91، 1394، صفحه 75-94]
 • معادلات ساختاری شناسایی عوامل ایجاد کننده ضایعات مرکبات در استان فارس با الگوسازی معادلات ساختاری [دوره 23، شماره 91، 1394، صفحه 115-133]
 • معکوس سیستم تقاضای تقریباً ایده‏آل ((IAIDS تحلیل بازار واردات پرتقال در ایران [دوره 23، شماره 89، 1394، صفحه 47-71]
 • موفقیت تعیین میزان موفقیت بنگاه های اقتصادی زودبازده بخش کشاورزی در روستاهای شهرستان زابل [دوره 23، شماره 91، 1394، صفحه 49-73]

ن

 • نیازسنجی بررسی تمایل به مشارکت گندم‌کاران شهرستان مشهد در طرح‌های جدید بیمه محصولات کشاورزی [دوره 23، شماره 91، 1394، صفحه 135-159]
 • ناکارایی فنی بررسی تطبیقی حاشیه خرده فروشی و کارایی بازارهای میوه وتره بار شهرداری و شهری (مطالعه موردی شهرستان مشهد) [دوره 23، شماره 89، 1394، صفحه 155-184]
 • ناکارایی قیمتی بررسی تطبیقی حاشیه خرده فروشی و کارایی بازارهای میوه وتره بار شهرداری و شهری (مطالعه موردی شهرستان مشهد) [دوره 23، شماره 89، 1394، صفحه 155-184]
 • نرخ ارز بی‌ثباتی نرخ ارز حقیقی و تجارت دوجانبه محصولات کشاورزی: تحلیل داده‌های تلفیقی [دوره 23، شماره 92، 1394، صفحه 39-60]
 • نرخ واقعی ارز تأثیر متغیر‏های کلان اقتصادی در تراز تجاری بخش کشاورزی [دوره 23، شماره 89، 1394، صفحه 1115-136]
 • نفت عوامل مؤثر بر رشد بخش‏های مختلف اقتصادی با تأکید بر صادرات و سرمایه‌گذاری [دوره 23، شماره 91، 1394، صفحه 1-25]
 • نوسانات قیمت گندم بررسی نوسان‏های قیمت گندم با استفاده از الگوی GARCH، SVM وRIMA‌A [دوره 23، شماره 89، 1394، صفحه 73-93]

ه

 • هارمونیک پیش‌بینی شاخص‌های تولید چغندرقند در ایران [دوره 23، شماره 92، 1394، صفحه 193-216]

ی