داوران

فهرست داوران مقالات فصلنامه در  سال 1398

 

 • محمد آقاپور ضباغی
 • حسن اسدپور
 • افشین امجدی
 • الهام باریکانی
 • علی اکبر باغستانی
 • فاطمه پاسبان
 • زوار پرمه
 • مرتضی تهامی پور زند
 • ابراهیم جاودان
 • سیدعلی حسینی یکانی
 • کوهسار خالدی
 • امیر دادرس مقدم
 • قادر دشتی
 • رامین رادفر
 • احسان رجبی
 • رهام رحمانی
 • محسن رفعتی
 • هادی رفیعی
 • ابراهیم زارع
 • علی اکبر سروری
 • ناصر شاهنوشی
 • مهدی شعبان زاده خوشرودی
 • کتایون شمشادی
 • حبیب شهبازی
 • آذر شیخ زین الدین
 • عبدالرسول شیروانیان
 • مینا صالح نیا
 • محمد عبدالهی عزت آبادی
 • عباس عبدشاهی
 • احمد فتاحی اردکانی
 • زکریا فرج زاده
 • محمد قربانی
 • مهدی کاظم نژاد
 • محمد کاوسی کلاشمی
 • علیرضا کرباسی
 • آیت اله کرمی
 • مرضیه کشاورزی
 • محمد رضا کهنسال
 • امید گیلانپور
 • ابوالفضل محمودی
 • سیدجواد میر
 • صدیقه نبی ئیان
 • بهاء الدین نفجی
 • حامد نجفی علمدارلو
 • حکیمه هاتف
 • مهران یاسمی