اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1549
تعداد پذیرش 608

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 16
تعداد شماره‌ها 60
تعداد مقالات 555
تعداد مشاهده مقاله 65198
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 53475
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 27 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 146 روز
متوسط زمان داوری 38 روز
متوسط زمان پذیرش 938 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 1140 روز
درصد پذیرش 39 %