بررسی ترجیحات مصرف کنندگان چای ارگانیک در شهر تهران تحت فرضیه کاهش اریب در روش آزمون انتخاب

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه تبریز

چکیده

لحاظ کردن فرضیه اریب در فرآیند آزمون انتخاب به عنوان یک فرضیه سنتی در ادبیات موضوع مطرح می‌باشد. اما نحوه بکارگیری روش‌های کاهش این فرضیه همچنان به عنوان یک موضوع بحث برانگیز در بین محققان مطرح می‌باشد. با لحاظ کردن فرضیه اریب مطالعه حاضر شواهد بیشتری در ارتباط با ترجیحات مصرف‌کنندگان چای ارگانیک در شهر تهران مطرح می‌کند. داده‌ها و اطلاعات مورد نیاز این مطالعه از طریق پیمایش‌های میدانی و تکمیل 405 پرسش‌نامه به صورت کاملا تصادفی از مصرف‌کنندگان منطقه یک شهر تهران در سال 1395 حاصل شد. جهت بررسی ترجیحات مصرف‌کنندگان چای ارگانیک از روش آزمون انتخاب و مدل لاجیت شرطی برای گروه پایه (بدون لحاظ کردن فرضیه اریب) و دو گروه صحبت مقدماتی و مقدمه صادقانه استفاده شد. نتایج مطاله نشان داد که میانگین تمایل به پرداخت برای ویژگی‌های مورد مطالعه برای سه گروه پایه، گروه صحبت مقدماتی و گروه مقدمه صادقانه به ترتیب 11608، 27494 و 18641 تومان به دست آمد. تفاوت در تمایل به پرداخت برای ویژگی‌های مورد مطالعه نشان داد که استفاده از تکنیک‌های کاهش فرضیه اریب باعث کاهش اریب و واقعی‌تر شدن تمایل به پرداخت مصرف‌کنندگان می‌شود. با توجه به تمایل به پرداخت بالای مصرف‌کنندگان برای ویژگی‌های چای ارگانیک، پیشنهاد می‌شود برای ارتقاء سطح سلامت در کشوراطلاع‌رسانی کامل در مورد مزایای چای ارگانیک صورت گیرد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating the Preferences of Organic Tea Consumers in Tehran Based on the Hypothetical Bias in the Choice Experiment

چکیده [English]

Considering the bias hypothesis in the choice experiment is considered as a traditional hypothesis in the literature of the subject. But how to apply the methods of reducing this hypothesis is still a controversial issue among researchers. Considering the bias hypothesis, the present study suggests further evidence regarding the preferences of organic tea consumers in Tehran. The data and information needed for this study was obtained by 405 questionnaires completely randomly from Tehran consumers in 1395. To survey the preferences of organic tea consumers, it was used the choice experiment method and the logit model for the base group (without considering the bias hypothesis) cheap talk and the honesty priming. The results of the study showed that the average willingness to pay for the attributes for the three basic groups, the cheap talk group and the honesty priming group were 11608, 27494, and 18641 tomans, respectively. The difference in the willingness to pay for the attributes has shown that the use of bias mitigation hypothesis techniques reduces the bias and realistic tendency to pay consumers. Regarding the willing to pay consumers for organic tea characteristics, it is proposed to raise awareness about the benefits of organic tea to raise the health of the community.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Kruskal-Wallis test
  • Stated Preference
  • Cheap Talk
  • Conditional Logit
  • Honesty Priming