اعلام نتایج رتبه بندی سال 1401 نشریات علمی توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و کسب رتبه الف

به اطلاع محققان محترم و مخاطبان ارجمند نشریه اقتصاد کشاورزی و توسعه می رساند، در جدیدترین فهرست رتبه‌بندی نشریات وزارت علوم در سامانه نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، نشریه اقتصاد کشاورزی و توسعه در سال 1401 با ضریب تاثیر ۰.350 رتبه «الف» را کسب نموده است.