فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه در پایگاه DOAJ نمایه شد

فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه در پایگاه DOAJ نمایه شد.

    یادآور می‌شود پایگاه DOAJ یا Directory of Open Access Journals مجلاتی را نمایه‌ می‌کند که مقالات خود را به صورت دسترسی آزاد منتشر می‌کنند. پایگاه مذکور تمامی موضوعات علمی و پژوهشی را پوشش می‌دهد و مجلات در این پایگاه به صورت رایگان و تمام متن و بدون محدودیت، در دسترس می‌باشند. درخواست‌های نمایه‌سازی مجلات، توسط یک هیئت داوری در DOAJ بررسی می‌شوند و در صورت رعایت استانداردهای تعریف شده، در پایگاه مذکور نمایه خواهند شد.

 

https://doaj.org/toc/2645-6443