اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1440
تعداد پذیرش 566

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 15
تعداد شماره‌ها 56
تعداد مقالات 519
تعداد مشاهده مقاله 32305
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 28904
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 29 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 168 روز
متوسط زمان داوری 40 روز
متوسط زمان پذیرش 952 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 1230 روز
درصد پذیرش 39 %