اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1464
تعداد پذیرش 575

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 16
تعداد شماره‌ها 57
تعداد مقالات 529
تعداد مشاهده مقاله 36901
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 34850
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 28 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 169 روز
متوسط زمان داوری 40 روز
متوسط زمان پذیرش 950 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 1206 روز
درصد پذیرش 39 %