اطلاعات آماری نشریه

آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 847
تعداد پذیرش 218
تعداد عدم پذیرش 399

مقالات منتشر شده (از سال 1383)
تعداد دوره‌ها 17
تعداد شماره‌ها 66
تعداد مقالات 611
تعداد مشاهده مقاله 158326
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 95973
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 21 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 95 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 165 روز
متوسط زمان داوری 28 روز
متوسط زمان پذیرش 456 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 234 روز