اطلاعات آماری نشریه

آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 813
تعداد پذیرش 208
تعداد عدم پذیرش 381

مقالات منتشر شده (از سال 1383)
تعداد دوره‌ها 17
تعداد شماره‌ها 63
تعداد مقالات 587
تعداد مشاهده مقاله 116266
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 76711
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 22 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 99 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 167 روز
متوسط زمان داوری 28 روز
متوسط زمان پذیرش 460 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 247 روز