اطلاعات آماری نشریه

آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1601
تعداد پذیرش 642
تعداد عدم پذیرش 648

مقالات منتشر شده (از سال 1383)
تعداد دوره‌ها 17
تعداد شماره‌ها 62
تعداد مقالات 576
تعداد مشاهده مقاله 82452
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 62890
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 26 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 130 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 209 روز
متوسط زمان داوری 37 روز
متوسط زمان پذیرش 921 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 1813 روز