اطلاعات آماری نشریه

آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 975
تعداد پذیرش 301
تعداد عدم پذیرش 453

مقالات منتشر شده (از سال 1383)
تعداد دوره‌ها 19
تعداد شماره‌ها 73
تعداد مقالات 695
تعداد مشاهده مقاله 310919
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 177876
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 18 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 79 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 156 روز
متوسط زمان داوری 28 روز
متوسط زمان پذیرش 463 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 179 روز