اطلاعات آماری نشریه

آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 886
تعداد پذیرش 239
تعداد عدم پذیرش 411

مقالات منتشر شده (از سال 1383)
تعداد دوره‌ها 18
تعداد شماره‌ها 68
تعداد مقالات 630
تعداد مشاهده مقاله 211372
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 114218
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 20 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 89 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 160 روز
متوسط زمان داوری 28 روز
متوسط زمان پذیرش 465 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 217 روز