اطلاعات آماری نشریه

آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 991
تعداد پذیرش 309
تعداد عدم پذیرش 465

مقالات منتشر شده (از سال 1383)
تعداد دوره‌ها 19
تعداد شماره‌ها 75
تعداد مقالات 705
تعداد مشاهده مقاله 331920
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 198999
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 18 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 80 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 156 روز
متوسط زمان داوری 28 روز
متوسط زمان پذیرش 459 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 181 روز