اطلاعات آماری نشریه

آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 911
تعداد پذیرش 264
تعداد عدم پذیرش 422

مقالات منتشر شده (از سال 1383)
تعداد دوره‌ها 18
تعداد شماره‌ها 71
تعداد مقالات 660
تعداد مشاهده مقاله 261729
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 143923
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 19 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 86 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 162 روز
متوسط زمان داوری 29 روز
متوسط زمان پذیرش 471 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 195 روز