راهنمای داوران

ضمن عرض تشکر بابت همکاری با فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه، از کلیه داوران محترم نشریه درخواست می‌شود زمانی که برای اولین بار وارد پروفایل داوری خود می‌شوند اطلاعات شخصی به‌ویژه وابستگی سازمانی، شناسه ارکید، زمینه‌های داوری و همچنین اطلاعات حساب بانکی خود را به دقت تکمیل نمایند.

در زمان داوری مقالات به سوالات فرم داوری پاسخ دهید و اگر روی متن مقاله کامنتی می‌گذارید مطمئن باشید که اسم شما در کامنت‌ها مشهود نباشد. 

رعایت اصول اخلاقی نشریه برای داوران

از کلیه داوران انتظار می‌رود وظایف داوران در بخش اصول اخلاقی انتشار مقاله را مشاهده کرده و به اصول اخلاقی نشریه پایبند باشند.

ثبت داوری در پایگاه Web of Sciene

باتوجه به یکپارچه شدن پابلونز و Web of Sciene جهت ثبت داوری‌ها در پایگاه Web of Sciene، تقاضا می‌شود ایمیل تشکری که پس از انجام داوری از طرف نشریه دریافت می‌کنید را به آدرس reviews@webofscience.com ارسال نمایید.