راهنمای نویسندگان

راهنمای‌ نویسندگان

اهداف فصلنامه

 • تأمین منابع و مآخذ علمی و اطلاعاتی لازم برای پژوهش­های اقتصاد کشاورزی
 • ارائه پیشنهادها و راهکارهای منبعث از مطالعات و پژوهش­های انجام شده در مؤسسه و خارج از مؤسسه در زمینه مسائل محوری و نیازهای اساسی و راهبردی توسعه کشاورزی
 • برطرف کردن ضعف نهادهای مسئول توسعه کشاورزی در زمینه پژوهش
 • ترویج و اشاعه علم اقتصادکشاورزی و تبیین جایگاه آن در توسعه کشاورزی وتوسعه ملی کشور
 • تبیین جایگاه بخش کشاورزی و روستایی در توسعه ملی
 • تشویق و ترغیب انجام پژوهش­های اقتصادکشاورزی و توسعه در کشور
 • ایجاد فضای علمی- پژوهشی مناسب برای تبادل اندیشه و نظریات متخصصان و دست اندرکاران بخش کشاورزی
 • ایجاد تعامل علمی - پژوهشی بین دانشگاه و دستگاه­های اجرایی ذیربط

 

حوزه های دارای اولویت برای انتخاب مقالات فصلنامه

 • اقتصاد زیستی و غذای سالم
 • تاب آوری و توسعه پایدار کشاورزی
 • منابع پایه(آب، خاک و زمین) و محیط زیست
 • امنیت غذایی و خودکفایی
 • زنجیره ارزش محصولات اساسی و راهبردی غذایی
 • بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
 • توسعه کشاورزی

 

شرایط پذیرش مقاله

1. از نظر محتوا

تنها مقالاتی پذیرفته می‌شوند که دارای شرایط زیر باشند:

 •  مقاله‌، دارای‌ محتوای‌ پژوهشی‌ و ترجیحاً شامل‌ چکیده فارسی، مقدمه (طرح مسئله، پیشینه تحقیق، هدف)، مبانی نظری و روش‌ تحقیق‌، نتایج‌ و بحث‌ و پیشنهادهای‌ حاصل‌ از پژوهش و چکیده انگلیسی‌ باشد.
 • دارای رویکرد کاربردی بوده و پیشنهادهای عملیاتی و ترویجی مبتنی بر یافته های تحقیق ارائه نماید
 • به لحاظ موضوعی، روش شناسی و نتایج دارای نوآوری باشد
 •  از آخرین آمار و اطلاعات موجود استفاده شده باشد
 •  موضوع مقاله در راستای حوزه های دارای اولویت فصلنامه باشد.
 •  مقاله حاصل مطالعات، تجربه‌ها و پژوهش­های نویسنده باشد.
 • عنوان‌ مقاله‌ باید منعکس‌ کننده‌ محتوای‌ مقاله‌ و تا حد ممکن‌ موجز باشد.

نکته: ضروری‌ است‌ هنگام ارسال مقاله، ابتدا فایل پیش‏نیاز مقاله (که همان تعهدنامه مبنی بر عدم ارائه مقاله در سایر نشریات یا همایش­ هاست)، بر اساس فرمت ارائه ‏شده، تکمیل و ارسال شود. ضمنا نویسنده مسئول باید فرم تعارض منافع که نشانگر اصالت محتوای مقاله است را پس از تکمیل و امضا به همراه فرم تعهدنامه در وبگاه فصلنامه بارگذاری نماید. همچنین، باید مقاله با دو فرمت ارسال شود: در فرمت اصلی با عنوان «فایل با نام»، مشخصات کامل مقاله شامل عنوان‌، تاریخ‌ نگارش‌ یا تحقیق‌، نام،‌ نام‌ خانوادگی‌ و دیگر مشخصات‌ علمی‌ نویسنده مسئول و سایر نگارندگان، نوشته‌ شود؛ و در فرمت دوم با عنوان «فایل بدون نام»، هیچ گونه نامی‌ از نویسندگان‌ ذکر نشود.

 

2.از نظر شکل ظاهری

 •   مقاله‌ باید بر یک‌ روی‌ کاغذA4 حداکثر در 15 تا 20 صفحه‌ با قلم Bzar، فونت 13 و با نرم‌افزار 2007  Word تایپ ‌‌شود. برای‌ حاشیه‌ کاغذ و فاصله ‌بین‌ سطرها دست کم‌ 1 سانتی‌متر فاصله‌ منظور گردد.
 •  مقاله‌ باید همراه‌ با چکیده‌ فارسی، انگلیسی‌ (حداکثر 150 کلمه‌)، طبقه‌بندی JEl و چند کلیدواژه‌ موضوعی ‌باشد. یادآوری می‌شود که طبقه‌بندی JEl قبل از کلیدواژه‌ها باید درج شود.
 • درج رایانامه سازمانی نویسنده مسئول در مقاله الزامی است.
 •  منابع مقاله با استفاده از EndNote و در قالب روش APA تنظیم شود.
 • تمام منابع فارسی ارائه شده در مقاله به دلیل نمایه شدن فصلنامه در وبگاه های معتبر بین المللی باید به صورت انگلیسی نوشته شود؛ به عبارت دیگر، منابع فارسی باید به انگلیسی ترجمه شوند و سپس مقابل آنها عبارت "(Persian)" ذکر گردد. در ادامه چند نوع رایج منبع شرح داده می ­شود.

الف‌) کتاب:

نام‌ خانوادگی‌ و نام‌ مخفف اولین‌ نویسنده‌، نام‌ خانوادگی‌ و نام مخفف سایر نویسندگان‌. سال‌ انتشار. عنوان‌کتاب. نام‌ مترجم‌(در صورتی‌ که‌ ترجمه‌ باشد)،  محل‌ انتشار و نام‌ ناشر.

 • Omidbaigi, R. (1995). Approaches to production and processing of medicinal plants. Tehran: Fekr-e Rooz Publications. (Persian)
 • Sharma, S. (1996). Applied multivariate techniques. New York. Willey and Son.

ب‌) نشریه:

نام‌ خانوادگی‌ و نام‌ مخفف اولین‌ نویسنده‌،  نام‌ خانوادگی‌ و نام مخفف سایر نویسندگان‌. سال‌ انتشار. عنوان‌مقاله. نام‌ مترجم‌ (در صورتی‌ که‌ ترجمه‌ باشد)، نام‌ نشریه‌ (با حروف خمیده)، جلد / سال‌، شماره‌ و دامنه‌ صفحات.

 • Amjadi, A., Hosseini Yekani, S.A. and Ahmadi Kaliji, S. (2017). The role of agricultural commodity exchange on hedging (case study: selected agricultural product). Journal of Agricultural Economics and Development, 2(98): 1-17. (Persian)  
 • Singh, V.K., Gupta, D. and Singh, H. (1992). Input use efficiency in wheat crop in Haryana. Indian Journal of Agricultural Economics, 47: 125-134.

ج‌) پایان‌ نامه:

نام‌ خانوادگی‌ و نام‌ مخفف نویسنده. سال‌ انتشار. عنوان‌ پایان­نامه‌. مقطع ‌­و رشته تحصیلی‌، نام‌ دانشکده ‌و دانشگاه.

 • Assadollahi, F. (2000). Policies and strategies of agriculture development in Iran. Master Thesis of Economics, Faculty of Economics, University of Tehran. (Persian)  
 • Facchini, G. (2009). Water scarcity and water policy in Mexico. Master Thesis for the Master of Philosophy in Economics Degree, Department of Economics. University of Oslo.

د) وبگاه های اینترنتی:

نام‌ خانوادگی‌ و نام‌ مخفف اولین‌ نویسنده‌،  نام‌ خانوادگی‌ و نام مخفف سایر نویسندگان‌. سال‌ انتشار. عنوان‌مقاله (گزارش). نام‌ نشریه‌ (با حروف خمیده)، جلد / سال‌، شماره‌ و دامنه‌ صفحات. قابل دسترس در (نام پایگاه اینترنتی ذکر شود) (تاریخ دریافت فایل).

 • Lashmi, P. and Kumar, S. (2012). Study of factors affecting the India’s service sector: an econometric. Int. J. Buss. Mgt. Eco. Res., 3(2): 490-497. Available at: www.ijbmer.com/docs/volumes/vol3issue2/ijbmer2012030203.pdf (Retrieved at 25 Nov 2017).
 • FAO. (2016). The impact of disasters on agriculture and food security. Available at: http://www.fao.org/3/a-i5128e.pdf (Retrieved at 20 Nov 2017).
 • مقالات‌ حاوی‌ عکس‌، نمودار و جدول باید به‌ طرق‌ زیر فرستاده‌ شود:

              الف‌) نمودارها حتی‌المقدور به‌ روش‌ گرافیک‌ کامپیوتری‌ تهیه‌ گردد.

                ب‌) مناسب­ترین‌ محل‌ برای‌ درج‌ عکس­ها، نمودارها و جدول­ها انتخاب‌ شود.

                ج) مأخذ تمامی‌ جدولها ذکر گردد.

 •  نشانی‌کامل‌ پستی‌، شماره‌ تلفن‌، دورنگار و رایانامه (e- mail) نویسندگان  بر روی‌ صفحه‌ اول‌ مقاله‌ درج‌ شود. در ضمن ذکر مرتبة علمی (شامل مربی، استادیار، دانشیار و استاد) کلیة نویسندگان مقاله به علاوة تعیین نویسنده مسئول (رایانامه سازمانی نویسنده مسئول ذکر شود) در هر دو چکیده فارسی و انگلیسی الزامی است.

 

3.پرداخت هزینه داوری و پذیرش نهایی

    در صورت پذیرش مقاله در مرحله ارزیابی مقدماتی، ضروری است قبل از ارسال برای داوری، نویسندگان محترم مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال (یکصد وپنجاه هزار تومان) از طریق لینک http://shop.agri-peri.ir واریز نمایند. در صورت عدم پذیرش مقاله، وجه واریزی به هیچ عنوان مسترد نخواهد شد. چنانچه مقاله مورد تأیید نهایی داوران قرار گیرد، لازم است جهت پذیرش نهایی و انتشار مقاله علاوه بر مبلغ فوق، مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال(یکصد و پنجاه هزار تومان) به روش مذکور، پرداخت شود. پرداخت مبلغ فوق به مفهوم پذیرش مقاله نخواهد بود. لطفا پس از واریز وجه در هر مرحله، از قسمت لیست سفارشات در سایت مذکور، تصویر فاکتور (شامل نام واریزکننده، تاریخ واریز و کد رسید دیجتالی) را ذخیره و در سایت فصلنامه بارگذاری فرمایید.

 

4. سایر موارد

تذکر1: نویسنده مسئول، شخصا و الزاما مسئول بارگذاری و انجام کلیه امور مرتبط با مقاله به ویژه انجام اصلاحات می‌باشد و به هیچ عنوان مجاز نیست شناسه کاربری و رمز عبور خود در سامانه فصلنامه را در اختیار فرد یا افراد دیگری قرار دهد. در صورت کشف هرگونه تخلف، سوء استفاده و یا سایر موارد مشابه، صرفاً نویسنده مسئول پاسخگوی مراجع مختلف است و موسسه (صاحب امتیاز) هیچ مسئولیتی در این خصوص ندارد و حق پیگرد قانونی برای این موسسه محفوظ است.

 تذکر2: در صورت رد مقاله در هر مرحله ای از فرایند داوری، مبالغ فوق به هیچ وجه قابل استرداد نخواهد بود.

تذکر2: مقالات نویسندگانی که مبلغ یک میلیون و پانصد هزار (یکصد وپنجاه هزار تومان) ریالِ داوری را نپرداخته و در سایت ثبت نکرده باشند، از دستور کار خارج خواهد شد.

تذکر3: مقالات‌ قبلاً در نشریه ‌دیگری‌ چاپ‌ نشده‌ و یا برای‌ چاپ ‌به ‌نشریات ‌دیگر ارسال ‌نگردیده‌ باشد.

تذکر4: صدور تأییدیه چاپ مقاله به هیچ وجه میسر نمی‌باشد، مگر آنکه مقاله به لحاظ علمی و ویراستاری مورد تأیید و در مراحل پایانی چاپ قرار گرفته باشد.

تذکر5: درج تشکر و قدردانی از حامی یا تامین‌کننده اعتبار پژوهش (در صورت وجود و با کسب اجازه از ایشان) در مقاله الزامی است.

تذکر 6: امکان تغییر نویسندگان (اضافه یا حذف نام نویسندگان) پس از ثبت مقاله در سامانه وجود ندارد. لذا ثبت نام تمام نویسندگان مقاله در زمان ارسال مطابق فایل مشخصات نویسندگان ارسالی در سامانه ضروری است. بدیهی است مقالاتی که مشخصات نویسندگان ثبت شده در سامانه با فایل ارسالی مشخصات نویسندگان مطابقت کامل نداشته باشد، از دستور کار خارج خواهد گردید و وارد مرحله ارزیابی مقدماتی نخواهد شد.

تذکر 7: نویسندگان در هنگام ارسال مقاله، در درج رایانامه نویسندگان دقت لازم را بعمل آورند. مقالاتی که رایانامه نویسندگان فاقد اعتبار باشد، از دستور کار خارج خواهد شد.

تذکر 8: در بازنگری‌ها، کلیه اصلاحات مقاله با رنگ متمایز و مشخص ارائه شوند و نسخه بازنگری شده، به صورت کامل از طریق سایت ارسال گردد.

تذکر 9: فصلنامه‌ مجاز به رد، تلخیص‌ و ویرایش‌ مطالب‌ است.

 

رایانامه: aead@agri-peri.ac.ir