راهنمای نویسندگان

اهداف فصلنامه

 • ارائه پیشنهادها و راهکارهای منبعث از مطالعات و پژوهش­‌های انجام‌شده در مؤسسه و خارج از مؤسسه در زمینة مسائل اقتصاد کشاورزی و توسعه
 • ترویج و اشاعة علم اقتصادکشاورزی و تبیین جایگاه آن در توسعة کشاورزی و توسعة ملی کشور
 •  تبیین جایگاه بخش کشاورزی و روستایی در توسعة ملی
 •  تشویق و ترغیب انجام پژوهش­‌های اقتصادکشاورزی و توسعه در کشور
 •  ایجاد فضای نقد علمی سیاست‌های کشاورزی

حوزه‌های دارای اولویت برای انتخاب مقالات فصلنامه

 • سیاست‌های کشاورزی و غذا
 • روابط بین بخش کشاورزی و اقتصاد ملی
 • اقتصاد زیستی و غذای سالم
 • تاب‌آوری و توسعه پایدار کشاورزی
 • اقتصاد منابع پایه (آب، خاک و زمین) و محیط زیست
 • امنیت غذایی و خوداتکایی
 • زنجیره ارزش محصولات اساسی و راهبردی غذایی
 • بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی

شرایط پذیرش مقاله

1. از نظر محتوا

تنها مقالاتی پذیرفته می‌شوند که دارای شرایط زیر باشند:

 • موضوع مقاله در راستای حوزه‌های دارای اولویت فصلنامه باشد.
 • مقاله‌، دارای‌ محتوای‌ پژوهشی‌ با رویکرد کاربردی باشد و پیشنهادهای عملیاتی مبتنی بر یافته‌های تحقیق ارائه نماید.
 • بخش‌های مختلف مقاله به دقت تفکیک شده باشند.
 • به لحاظ موضوعی، روش‌شناسی و نتایج دارای نوآوری بوده و از آخرین آمار و اطلاعات موجود استفاده شده باشد.
 • مقاله حاصل مطالعات، تجربه‌ها و پژوهش­‌های نویسنده باشد.
 • عنوان‌ مقاله‌ باید منعکس‌ کننده‌ محتوای‌ مقاله‌ و تا حد ممکن‌ موجز باشد.

نکات  ضروری‌ هنگام ارسال مقاله:

 • نویسنده مسئول می‌بایست فایل‌های پیش‌‏نیاز بررسی مقاله در فصلنامه (شامل: 1-تعهدنامه مبنی بر عدم ارائه مقاله در سایر نشریات یا همایش­­‌ها 2-فرم تعارض منافع که نشانگر اصالت محتوای مقاله است)، را بر اساس  فرمت ارائه ‏شده، تکمیل و در وبگاه فصلنامه بارگذاری نماید. 
 • مقاله با دو فرمت ارسال شود: در فرمت اصلی با عنوان «فایل با نام»، مشخصات کامل مقاله شامل عنوان‌، تاریخ‌ نگارش‌ یا تحقیق‌، نام،‌ نام‌ خانوادگی‌، مرتبه علمی، شناسه ارکید، رشته تحصیلی، محل خدمت، نشانی کامل پستی‌، شماره‌ تلفن‌، دورنگار و رایانامه سازمانی نویسندگان با مشخص کردن نویسنده مسئول نوشته‌ شود؛ و در فرمت دوم با عنوان «فایل بدون نام»، هیچ گونه نامی‌ از نویسندگان‌ ذکر نشود.

2.از نظر شکل ظاهری

 • مقاله‌ باید بر یک‌ روی‌ کاغذ A4 حداکثر در 20 صفحه‌ با قلم B Mitra، اندازه 13 و با نرم‌افزار  Word تایپ ‌‌شود. برای‌ حاشیه‌ کاغذ و فاصله ‌بین‌ سطرها دست کم‌ 1 سانتی‌متر فاصله‌ منظور گردد.
 • بخش‌های مختلف مقاله می‌باید در قالب زیر تفکیک شوند:

عنوان انگلیسی مقاله

نام، نام‌خانوادگی و مشخصات کامل نویسندگان به زبان انگلیسی: مشخصات نویسندگان شامل مرتبه علمی، شناسه ارکید، رشته تحصیلی، محل خدمت، نشانی کامل پستی‌، شماره‌ تلفن‌، دورنگار و رایانامه سازمانی نویسندگان با مشخص کردن نویسنده مسئول به صورت زیرنویس ذکر شود.

چکیده مبسوط انگلیسی:

 • Introduction
 • Materials and Methods
 • Results and Discussion
 • Conclusions
 • Keywords

عنوان فارسی مقاله: در وسط صفحه اول نوشته شود. عنوان مقاله باید کوتاه و روان بوده و از 15 واژه تجاوز نکند. ابتدای واژه‌های اصلی عنوان انگلیسی مقاله با حروف بزرگ (Capital) نوشته شود.

نام، نام‌خانوادگی و مشخصات کامل نویسندگان به زبان فارسی: مشخصات نویسندگان شامل مرتبه علمی، شناسه ارکید، رشته تحصیلی، محل خدمت، نشانی کامل پستی‌، شماره‌ تلفن‌، دورنگار و رایانامه سازمانی نویسندگان با مشخص کردن نویسنده مسئول به صورت زیرنویس ذکر شود.

چکیده فارسی: باید در عین مختصر بودن، به‌روشنی گویای محتوای مقاله باشد و با تاکید بر روش‌ها، نتایج و اهمیت کاربرد نتایج بوده و در آن از کلمات اختصاری مبهم استفاده نشود. متن چکیده فارسی حداقل از 250 تا حداکثر 500 کلمه و تمام آن در یک پاراگراف نوشته شود.

کلید واژه‌ها: حداکثر 5 کلمه به ترتیب حروف الفبایی نوشته شود.

مقدمه: باید شامل اطلاعات مربوط به سابقه کار، توجیه اهمیت تحقیق و هدف بررسی باشد.

مواد و روش‌ها: باید به طور مشخص و روشن بیان شود. همچنین از شرح کامل روش‌های اقتباس شده خودداری کرده و به ذکر منابع آن بسنده شود.

نتایج و بحث: شامل تجزیه و تحلیل نتایج به ­دست آمده در ارتباط با کار تحقیق مورد نظر باشد.

نتیجه‌گیری و پیشنهادها

سپاسگزاری: (اختیاری)

منابع

 

 • منابع مقاله در قالب روش APA تنظیم شود. لازم است تمامی رفرنس‌های مقاله بوک‌مارک شده و هر ارجاعی در متن به رفرنس مربوطه لینک شود. درج شناسه DOI (درصورت وجود) به صورت URL و یا DOR (درصورت وجود) و یا هر دو در انتهای هر رفرنس الزامی است.
 • ارجاعات متنی منابع باید در قالب نام‌خانوادگی نویسنده/ نویسندگان و سال میلادی انتشار به صورت لاتین داخل پرانتز در انتهای مطلب مورد نظر یا بلافاصله پس از ذکر نام هر فرد یا افراد مرجع منبع مورد نظر قید شود؛ برای نمونه، منابع دارای یک نویسنده: (Akbari, 2018)، دو نویسنده: (Akbari & Hassani, 2018)، بیش از دو نویسنده: (Akbari et al., 2018).
 • تمام منابع فارسی ارائه شده در مقاله به دلیل نمایه شدن فصلنامه در وبگاه‌های معتبر بین‌المللی باید به صورت انگلیسی نوشته شود؛ به عبارت دیگر، منابع فارسی باید به انگلیسی ترجمه شوند و سپس مقابل آنها عبارت "[In Persian]" ذکر گردد. در ادامه چند نوع رایج منبع شرح داده می شود.

الف‌) کتاب:

نام‌‌خانوادگی‌ و نام‌ مخفف اولین‌ نویسنده‌، نام‌‌خانوادگی‌ و نام مخفف سایر نویسندگان‌. سال‌ انتشار. عنوان‌کتاب. نام‌ مترجم ‌(در صورتی‌ که‌ ترجمه‌ باشد)،  محل‌ انتشار و نام‌ ناشر.

 • Omidbaigi, R. (1995). Approaches to production and processing of medicinal plants. Tehran: Fekr-e Rooz Publications. [In Persian]
 • Sharma, S. (1996). Applied multivariate techniques. New York. Willey and Son.

ب‌) مقالات:

نام‌‌خانوادگی‌ و نام‌ مخفف اولین‌ نویسنده‌، نام‌ خانوادگی‌ و نام مخفف سایر نویسندگان‌. سال‌ انتشار. عنوان مقاله. نام‌ مترجم‌ (در صورتی‌ که‌ ترجمه‌ باشد)، نام‌ نشریه‌ (با حروف خمیده)، جلد/ سال‌، شماره‌ و دامنة صفحات.

 •  مقاله با یک نویسنده
 • Amjadi, A. (2017). The role of agricultural commodity exchange on hedging (case study: selected agricultural product).  Journal of Agricultural Economics and Development, 2(98), 1-17. [In Persian]                                                                                                   
 •    مقاله با دو نویسنده
 • Amjadi, A., & HosseiniYekani, S.A. S. (2017). The role of agricultural commodity exchange on hedging  (case study:  selected    agricultural product).  Journal of Agricultural Economics and Development, 2(98), 1-17. [In Persian]                                                                 
 • مقاله با سه نویسنده
 • Amjadi, A., HosseiniYekani, S.A., & AhmadiKaliji, S. (2017). The role of agricultural commodity exchange on hedging (case  study: selected agricultural product). Journal of Agricultural Economics and Development, 2(98), 1-17. [In Persian]       

ج‌) پایان‌ نامه:

نام‌‌خانوادگی‌ و نام‌ مخفف نویسنده. سال‌ انتشار. عنوان پایان­‌نامه‌. مقطع‌­و رشتة تحصیلی‌، نام‌ دانشکده و دانشگاه.

 • Assadollahi, F. (2000). Policies and strategies of agriculture development in Iran. Master Thesis of Economics, Faculty of Economics, University of Tehran. [In Persian]
 • Facchini, G. (2009). Water scarcity and water policy in Mexico. Master Thesis for the Master of Philosophy in Economics Degree, Department of Economics. University of Oslo.

د) وبگاه‌های اینترنتی:

نام‌‌خانوادگی‌ و نام‌ مخفف اولین‌ نویسنده‌، نام‌ خانوادگی‌ و نام مخفف سایر نویسندگان‌. سال‌ انتشار. عنوان مقاله (گزارش). نام‌ نشریه‌ (با حروف خمیده)، جلد/ سال‌، شماره‌ و دامنة‌ صفحات. قابل دسترس در (نام پایگاه اینترنتی ذکر شود) (تاریخ دریافت فایل).

- مقالات‌ حاوی‌ عکس‌، نمودار و جدول باید به‌ طرق‌ زیر فرستاده‌ شود:

 • نمودارها حتی‌المقدور به‌ روش‌ گرافیک‌ کامپیوتری‌ تهیه‌ گردد.
 • مناسب­‌ترین‌ محل‌ برای‌ درج‌ عکس‌­ها، نمودارها و جدول­‌ها انتخاب‌ شود.
 • مأخذ تمامی‌ جدول‌ها ذکر گردد.

3.پرداخت هزینة‌های مترتب بر نشر فصلنامه

 • نویسندگان محترم طی دو مرحله بشرح ذیل هزینه انتشار مقاله در فصلنامه را از طریق لینک http://shop.agri-peri.ir پرداخت و سپس از قسمت لیست سفارشات در سایت مذکور، تصویر فاکتور (شامل نام واریزکننده، تاریخ واریز و کد رسید دیجتالی) را ذخیره و در سامانه فصلنامه بارگذاری می‌فرمایند.
 • در صورت پذیرش مقاله در مرحله ارزیابی مقدماتی توسط هیات تحریریه، نویسندگان محترم مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال (یکصد و پنجاه هزار تومان) را به روش فوق پرداخت و رسید را در سامانه فصلنامه بارگذاری نمایند. در این مرحله با استفاده از نرم‌افزار همانند جو مقاله از لحاظ اصالت تائید و برای داوری ارسال خواهد شد. در صورت عدم تائید اصالت مقاله توسط نرم افزار همانندجو و یا عدم پذیرش مقاله در مرحله داوری، وجه واریزی به هیچ عنوان مسترد نخواهد شد.
 • در صورت تأیید علمی مقاله توسط داوران، لازم است جهت دریافت نامه پذیرش علمی و قرارگرفتن مقاله در دستور جلسه هیات تحریریه برای تائید نهایی، علاوه بر مبلغ فوق، مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال (یکصد و پنجاه هزار تومان) را به روش فوق پرداخت و رسید را در سامانه فصلنامه بارگذاری نمایند. نتیجه جلسه مذکور مبین انتشار یا عدم انتشار مقاله در فصلنامه است

4. سایر موارد

تذکر1: نویسنده مسئول، شخصاً و الزاماً مسئول بارگذاری و انجام کلیه امور مرتبط با مقاله به ویژه انجام اصلاحات می‌باشد و به هیچ عنوان مجاز نیست شناسه کاربری و رمز عبور خود در سامانه فصلنامه را در اختیار فرد یا افراد دیگری قرار دهد. در صورت کشف هرگونه تخلف، سوء استفاده و یا سایر موارد مشابه، صرفاً نویسنده مسئول پاسخگوی مراجع مختلف است و موسسه (صاحب امتیاز) هیچ مسئولیتی در این خصوص ندارد و حق پیگرد قانونی برای این موسسه محفوظ است.

 تذکر2: در صورت رد مقاله در هر مرحله ای از فرایند داوری، مبالغ فوق به هیچ وجه قابل استرداد نخواهد بود.

تذکر2: مقالات نویسندگانی که مبلغ یک میلیون و پانصد هزار (یکصد وپنجاه هزار تومان) ریالِ داوری را نپرداخته و در سایت ثبت نکرده باشند، از دستور کار خارج خواهد شد.

تذکر3: مقالات‌ قبلاً در نشریه ‌دیگری‌ چاپ‌ نشده‌ و یا برای‌ چاپ ‌به ‌نشریات ‌دیگر ارسال ‌نگردیده‌ باشد.

تذکر4: صدور تأییدیه چاپ مقاله به هیچ وجه میسر نمی‌باشد، مگر آنکه مقاله به لحاظ علمی و ویراستاری مورد تأیید و در مراحل پایانی چاپ قرار گرفته باشد.

تذکر5: درج تشکر و قدردانی از حامی یا تامین‌کننده اعتبار پژوهش (در صورت وجود و با کسب اجازه از ایشان) در مقاله الزامی است.

تذکر 6: امکان تغییر نویسندگان (اضافه یا حذف نام نویسندگان) پس از ثبت مقاله در سامانه وجود ندارد. لذا ثبت نام تمام نویسندگان مقاله در زمان ارسال مطابق فایل مشخصات نویسندگان ارسالی در سامانه ضروری است. بدیهی است مقالاتی که مشخصات نویسندگان ثبت شده در سامانه با فایل ارسالی مشخصات نویسندگان مطابقت کامل نداشته باشد، از دستور کار خارج خواهد گردید و وارد مرحله ارزیابی مقدماتی نخواهد شد.

تذکر 7: نویسندگان در هنگام ارسال مقاله، در درج رایانامه نویسندگان دقت لازم را به عمل آورند. مقالاتی که رایانامه نویسندگان فاقد اعتبار باشد، از دستور کار خارج خواهد شد.

تذکر 8: در بازنگری‌ها، کلیه اصلاحات مقاله با رنگ متمایز و مشخص ارائه شوند و نسخه بازنگری شده، به صورت کامل از طریق سایت ارسال گردد.

تذکر 9: فصلنامه‌ مجاز به رد، تلخیص‌ و ویرایش‌ مطالب‌ است.

 

5- نحوة ارسال مقالات

مقالات‌ از طریق سامانه فصلنامه به نشانیِ زیر فرستاده‌ شود:

http://aead.agri-peri.ac.ir