تحلیل پایداری فعالیت‌های زیربخش دام در استان‌های ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران.

2 دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

3 استاد گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد، ایران.

چکیده

هدف پژوهش حاضر ارائه نقش ه‏ای بالقوه از فعالیت‌های اقتصادی پیشتاز و رقابت‌پذیر در زیربخش دام استان‌های کشور با استفاده از ابزارهای تحلیل مکانی بود. بدین منظور، از داده‌های حساب‌های منطقه‌ای 31 استان کشور برای سال‌های 1390 تا 1396 استفاده شد. نتایج ابزارهای تحلیل پویا و ایستای ضریب مکانی در فعالیت‌های زیربخش دام استان‌های کشور نشان داد که به ‏جز فعالیت دام سنتی که در آن، تعداد استان‌های دارای مزیت در حال کاهش است، در سایر فعالیت‌ها شامل گاوداری صنعتی، مرغداری و نیز پرورش زنبور عسل، کرم ابریشم، شکار و ... فعالیت ‏ها، تعداد استان‌های دارای مزیت در حال افزایش است. از این‏رو، در مورد استان‌هایی که بر اساس هر دو شاخص ضریب مکانی ایستا و پویا، فعالیت مورد نظر (با ضرایب بزرگ‏تر از یک) «فعالیت پایه» شناخته شد، بهره‏ گیری از ظرفیت استان برای صدور کالاهای تولیدی آن فعالیت به استان‌های فاقد مزیت پیشنهاد می‏شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sustainability analysis of livestock subsector activities in Iran’s provinces

نویسندگان [English]

 • E. Azam Rahmati 1
 • H. Mohammadi 2
 • A. karbasi 3
1 PhD Student in Agricultural Economics, Ferdowsi University of Mashhad, Iran
2 Associate Professor, Department of Agricultural Economics, Ferdowsi University of Mashhad, Iran
3 Professor, Department of Agricultural Economics, Ferdowsi University of Mashhad, Iran
چکیده [English]

This study aims to provide a potential map of leading and competitive economic activities in the livestock sub-sector of Iran’s provinces using location quotient analysis tools. For the goal, the data of regional accounts of 31 provinces have been used that they are available on the website of the Statistics Center of Iran for the years 2011 to 2017. The results indicate except for traditional breeding of livestock that the base provinces are decreasing, in other subsector activities like industry cattle husbandries, chicken farms, beekeeping, etc., the number of base provinces is increasing. Also, for the provinces where the activity is known as base based on the static and dynamic location quotient, which means the values of location quotient are greater than one, Therefore, according to the results of this study it is suggested to use the livestock subsector capacity to export relevant goods to the provinces without competitive advantage.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Static & Dynamic location quotient
 • Leading sub-sector
 • Competitive advantage
 1. Achmad, D. and Hamzani, U. (2015). The role of regional superior sectors in creating GDP value added, employment opportunity, regional productivity and human development index. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 211: 953-959.
 2. Arafah, W. and Matheos, R. (2017). Determining factors of potential economy sectors of bantaeng regency in South Sulawesi Province of Indonesia: an analysis using the location quotient approach. International Journal of Business and Management, 12(7): 183-191.
 3. Arsyad, L. (2005). Introductory local economic development planning. BPFE Yogyakarta.
 4. Ghafarifard, M. and Khoshsima, R. (2016). Identification of the driving sectors in job creation in the different provinces of Iran and its prospects (shift-share approach). Fiscal and Economic Policies, 4(14): 7-32. (Persian)
 5. Harin, H. (2017). Trading system of food commodity. Economic Journal of Emerging Markets, 9(2) 172-180.
 6. Hastuti, T., Marjani, A.T. and Endah, P. (2019). Strategies for creative economic development in Malang Raya. Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 13(10): 73-82.
 7. Kartikawati, D., Darsono and Sundari, M.T. (2019). The role of agriculture, forestry and fishery sector in the development of Malinau district (location quotient and shift share approach). The 1st International Conference on Environmental Sciences (ICES2018), IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 314(2019)012077.
 8. Khairiyakh, R. and Mulyo, J. (2015). Contribution of agricultural sector and sub sectors on Indonesian economy. Ilmu Pertanian (Agricultural Science), 8(3): 150-159.
 9. Khusaini, M. (2015). A shift- share analysis on regional competitiveness: a case of Banywangi district, East Java, Indonesia. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 211: 738-744.
 10. Kuncoro, M. (2012). Perencanaan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.
 11. Layeghi, E., Ghasemi, P. and Babaei, A. (2013). A study of production and employment comparative advantage in the agriculture sector of Iran provinces. Journal of Economic Issues and Policies, 12(11): 83-100. (Persian)
 12. Misbah, A., Mulyo, J.H. and Darwanto, D.H. (2018). Leading commodities of livestock subsector in Riau Islands province. Agro Economi, 29(2): 185-195.
 13. Nikoyan, A. (2020). The analysis of leading plant sector commodities in North Konawe district. Buletin Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Haluoleo, 22(1): 12-19.
 14. Patiung, M. and Wisnujati, N. (2020). Analysis of sustainability of economic sector in Probolinggo district East Java province, Indonesia. Agricultural Socio-Economics Journal, 10(4): 277-284.
 15. Purwanto, A., Susnik, J., Suryadi, F.X. and Fraiture, C. (2018). Determining strategies for water, energy, and food-related sectors in local economic development. Sustainable Production and Consumption, 16: 162-175.
 16. Rice, P.F. and Marshall, J.H. (2010). Analysis of recent changes in Arkansas personal income: 2007-2009: a shiftshare approach. Journal of Business Administration Online, 9(2): 1-12.
 17. Rosiadi, A. (2020). Determining leading economic sectors by large distribution or extreme growth? Indonesia Sustainable Development Planning, 1(2): 140-159.