بررسی سیاست های دولت در زمینه برنج / مسائل و رهیافته

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد اقتصاد کشاورزی، دانشگاه شیراز

چکیده

در این مقاله، سیاستهای بازرگانی و قیمت تضمینی دولت در زمینه محصول برنج بررسی شده است. بررسی روند واردات برنج نشان می دهد که این واردات دارای نوسانهای زیادی بوده و در مقایسه با رشد تولید برنج شتاب بیشتری داشته است. این امر سبب پدید آمدن نوسانهایی در قیمت برنج شده است. افزون براین، واردات برنج از سوی دولت، با ناکارایی هایی رو به رو بوده و سیاست قیمت تضمینی نیز به سبب مسایلی چون تناسب نداشتن قیمتهای تضمینی با هزینه، نبود امکانات خرید و ذخیره سازی برنج و زمان خرید، کاربردی نداشته است. در پایان این مقاله، در راستای حل مسائل موجود، پیشنهادهایی نیز مطرح شده است.

عنوان مقاله [English]

Government policies on Rice: problems and recommendations

نویسنده [English]

  • Bahaeddin Najafi
contribution from college of Agriculture, Shiraz University. Shiraz, Iran
چکیده [English]

Abstract