ارزیابی بومشناختی کهور آمریکایی (پاکستانی) و بررسی قابلیتهای آن برای تهیه کمپوست در استان هرمزگان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی و مدیرگروه مهندسی محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس

چکیده

گیاه کهور آمریکایی (prosipis juliflora) یا کهور پاکستانی یا کرت دریایی که برخی از کارشناسان به اشتباه به آن سمر می گویند؛ گونه ای از خانواده mimosaceae و راسته fabales است. این گونه، بومی مناطق شمالی آمریکای جنوبی، آمریکای مرکزی و کشورهای چون بولیوی، آرژانتین، کلمبیا، ونزوئلا و مکزیک است. هم اکنون این درخت را در نواحی خشک و نیمه خشک آسیا (برای نمونه: پاکستان و ایران)، آفریقا و استرالیا نیز می کارند، به طوری که می توان گفت هم اینکه کهور آمریکایی یکی از گونه های اصلی در ترکیب جنگل کاری ها و پوشش فضای سبز درون و برون شهری استانهای ساحلی جنوب کشورمان به شمار می آید. این گستردگی پراکنش جغرافیایی گیاه یاد شده را باید برگرفته از ویژگی های بوم سازگار آن مانند: سهولت زادآوری طبیعی و مقاومت زیاد همراه با نیازهای بومشناختی اندک دانست. ویژگی هایی که به باور بسیاری از کارشناسان، کهور آمریکایی را به یک گونه مهاجم تبدیل کرده است. برای نمونه، در چند سال گذشته به علت هجوم این گیاه به نخیلات و زمینهای کشاورزی استان هرمزگان آن را یک آفت در منطقه به شمار می آورند. نمونه یاد شده به همراه مشکل فقر مواد آلی و معدنی زمینهای زراعی که به دلیل فرسایش آبی و خاکی در منطقه پدید آمده بود، بحران شدیدی در بازدهی محصولات کشاورزی استان به وجود آورد. از همین رو، به منظور محدود سازی پراکنش و توزیع جوامع کهور آمریکایی بویژه در زمینهای کشاورزی استان و همچنین دستیابی به منابع کود آلی، استفاده از این درخت در تهیه کود آلی مورد ارزیابی قرار گرفت.
در راستا برای رسیدن به هدفهای پیشگفته، نمونه برداری از برگ، ساقه و نیام درخت کهور آمریکایی در مناطقی که به عنوان گونه مهاجم شناخته شده بود (بندر عباس، میناب و رودان) پس از مشخص کردن جامعه آماری به روش سیستماتیک تصادفی انجام پذیرفت. سپس نمونه های گرد آوری شده مورد آنالیز قرار گرفت. این کار برای بررسی تعیین کیفیت کود آلی تهیه شده با اجزای نیام و برگ و تنه درخت کهور انجام گرفت که با توجه به بررسی های به عمل آمده و مقایسه تطبیقی آن با کودهای آلی منابع دیگر، افزودن بیشتر مواد آلی از دیگر منابع دور ریز مانند زباله های ضروری به نظر رسید. این فرایند از یک سو، به منظور افزایش رطوبت و کاهش زمان eaging time کود و از سوی دیگر، برای استفاده دوباره از زباله های آلی شهرهای نزدیک به مناطق مورد مطالعه صورت پذیرفت. کودهای به دست آمده از ترکیب 2 به 1 اجزای کهور با زباله های آلی خانگی، کود مناسبی برای زمینهای زراعی و کشاورزی فراهم می آورد.

عنوان مقاله [English]

Ecological evaluation of Prosopis juliflora and determining its capabilities for the production of Compost in Hormozgan Province

نویسنده [English]

  • Mohamad Reza Nahal Tahmasbi
Faculty member
چکیده [English]

abstract