بررسی آثار حذف حمایتهای یارانه­ای دولت بر الگوی کشت محصولات زراعی شهرستان ساری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

09361377680

چکیده

  در مطالعه حاضر آثار حذف حمایتهای یارانه­ای دولت بر الگوی بهینه کشت محصولات زراعی شهرستان ساری در سال زراعی 1387-88 مورد بررسی شد. به این منظور الگوی کشت بهینه با سودآوری بازاری و سودآوری اجتماعی محاسبه شده از طریق ماتریس تحلیل سیاستی، به طور جداگانه و با استفاده از الگوی برنامه­ریزی خطی محاسبه شد. نتایج نشان می­دهد با اینکه محصول جو با قیمتهای اجتماعی دارای مزیت­نسبی نیست، اما در حال حاضر حدود 10000 هکتار از کشت منطقه را به خود اختصاص داده است که این موضوع باید مورد توجه قرار گیرد. همچنین بر اثر حذف حمایتهای یارانه­ای دولت، محصولات سویا و کلزا از الگوی منطقه خارج شده، اما سطح زیرکشت گندم نسبت به مدل بازاری 30 درصد افزایش یافته و برنج نیز بدون تغییر مانده است؛ لذا پیشنهاد می­شود از آنجا که حذف یارانه­ها کشت این محصولات را در وضعیت نامناسبی قرار می­دهد، میزان حمایت از محصولات سویا و کلزا دارای برنامه­ریزی بهتری باشد تا کشاورزان در صورت عدم حمایت دولت، توان تولید و رقابت با سایر محصولات را داشته باشند.     طبقه‌بندی JEl : Q1, C6      

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Survey the Effect of Omission Governmental Supporting on Optimal Implant Pattern of Production in Sari

نویسنده [English]

  • mohammadreza pakravan
چکیده [English]

  In this study has been surveyed the effect of governmental supporting policies omission on optimal cultivate pattern of production in Sari in 2008-2009. In this article optimal implant pattern was determined with market and social benefits by using linear programming pattern. The results indicated that notwithstanding barely has no advantage according to social prices, but covered near 10000 hectare of the region that it must be mentioned. Also, by government supporting omission soybean and colza must be out from region’s pattern, increasing area harvested of wheat relates to market model in 30 percent and rice remain without change. So, it is suggested that amount of supporting from soybean and colza must have better programming till farmers get abilities for production and contest without government supporting.     JEL Classification: C6, Q1