تجزیه و تحلیل ساختار بازاریابی محصولات کشاورزی ایران مطالعه موردی محصول مرغ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

  یکی از موضوعات بسیار مهم و اساسی از نظر اقتصادی بارویکرد بخشی، مدیریت بازار و ساختار بازاریابی محصولات کشاورزی (به‌ویژه با توجه به مسئله مهم جهانی شدن) است. به ‌منظور مطالعه این مهم با استفاده از روشهای مطالعه اسنادی و کتابخانه‌ای، اطلاعات ماهانه طی سالهای 1386-88 بررسی شده است. براساس تحقیق حاضر، مهمترین عوامل در ساختار بازاریابی محصولات کشاورزی عبارتند از: دانش ناکافی در مدیریت بازار و بازاریابی، طولانی بودن مسیر بازاریابی، بالا بودن حاشیه بازاریابی، حمل و نقل، نبود اطلاعات منسجم در بازار، چندگانگی در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری دربازار و بازاریابی، دخالت دولت به‌ طور مستقیم در بازار، نبود و یا کمبود زیرساخت‌های لازم دربحث بازار و بازاریابی محصولات کشاورزی و غیره. با توجه به نتایج تحقیق، روند حاشیه بازاریابی وسهم آن به قیمت مصرف‌کننده نشان می‌دهدکه این رقم ضمن دارا بودن نوسانهایی، همواره فزاینده بوده است بدون اینکه خدمات بازاریابی بهبود لازم را پیداکرده باشد. با عنایت به نتایج به دست آمده پیشنهاد می‌شود در راستای رسیدن به ساختار بازاریابی محصولات کشاورزی با رویکردتوسعه علمی،دولت ضمن تقویت بخشهای خصوصی ازطریق حمایت و نظام‌مندکردن فعالیتهای آنان، اقدام به ایجاد ویا توسعه زیرساخت‌ها و نیز موارد زیر کند: کاهش­هزینه‌های تولید و تجاری شدن تولید و عرضه، ارتباط وهمکاری مفید و مؤثر با سازمانها و مؤسسات­بین‌المللی در مدیریت بازار و بازاریابی­و شناساندن­آنها به گروه‌های­­ ذینفع، مشارکت در بازاریابی ­محصولات ­کشاورزی ­فقط ­در زمینه سیاستگذاری و برنامه‌ریزی و اعطای تسهیلات لازم و نیز استفاده از ساز و کارهای حمایتی .     طبقه‌بندی JEl : M38-M31-Q17  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Marketing Design Pertinent to Agricultural Products in Iran With Respect to the Issue of Scientific Globalization

چکیده [English]

  The scientific development is an undeniable constituent related to the issue of globalization and in this way it becomes a very crucial issue from an economical perspective in its specialized sense (the management and the analysis of marketing in terms of the agricultural products). In the way of investigating such an essential issue several experimental and library studies (monthly documentations) between the years 2008-2010 which were pertinent to this issue were studied. The obtained findings replicated the fact that the most important factors in the design of marketing relevant to agricultural products are as follows: Lack of sufficient knowledge in the management of markets and marketing, the prolonged route in marketing, the deep involvement of some peripheral issues in marketing, transfer, lack of the existence of integrated information in market, the multidimensional nature of decision making in dealing with market and marketing, the direct governmental intrusion in marketing and finally the absence or shortcoming of the essential underlying issues in the discussion of market and marketing related to agricultural products. According to the results, expenses were zooming up without providing any improvements in marketing. Based on the obtained results, it could be suggested that in the way of reaching the specified marketing design relevant to agricultural products and in reference to the issue of globalization, the following factors should be taken into consideration by the government: amplifying the private institutions by supporting and managing their activities in the way of constructing or developing the underlying basics, decreasing the range of expenses in production and offering fields, initiating constructive cooperation with international organizations and institutions in marketing and marketing management, introducing these institutions to the beneficiary groups, demanding governmental cooperation only in the way of depicting the relevant policies and scheduling, developing the necessary facilities and ultimately employing supportive mechanisms that causes the least amount of chaotic behavior in marketing.     JEL Classification: Q17, M31, M38