مقایسه بهره‌وری نیروی کار و سرمایه بخش کشاورزی با بخشهای صنعت و خدمات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

              کشاورزی از دیرباز یکی از مهمترین فعالیتهای تولیدی و اقتصادی در جامعه بشری بوده است. در اقتصاد امروز، با وجود پیشرفتهای زیاد و خیره‌کننده دیگر بخشهای اقتصاد، کشاورزی همچنان اثر چشمگیری در اقتصاد جوامع دارد و بنابراین می‌توان گفت بخش کشاورزی نقش کلیدی در روند رشد و توسعه ایفا می­کند.   در ایران با وجود کمی زمینهای قابل بهره‌برداری‌های کشاورزی، ولی متأسفانه از همان مقدار زمین مساعد برای کشاورزی یا استفاده نمی‌گردد و یا استفاده غیربهینه می‌شود. بهره‌وری یکی از راههای برطرف کردن این مشکل و افزایش تولید در بخش کشاورزی است. در این مقاله بهره‌وری متوسط و تعمیم‌یافته (شاخص GAP ) در بخشهای کشاورزی، صنعت و خدمات طی سالهای 1345-1380 مقایسه و بررسی و نشان داده شده است بهره‌وری بخش کشاورزی پایین است و از این نظر پس از بخشهای خدمات و صنعت قرار دارد.     طبقه ‌بندی JEL : D 2 4 ، J 2 4      

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparison of Labor and Capital Productivity in Agricultural Sector with Those of Industry and Service Sectors

چکیده [English]

Agriculture is one of the oldest economic and generative activities of human society. In the contemporary economy, in spite of increasing development in other parts of it, agriculture as one part of the economy have still a remarkable role in the economy of different societies. Agriculture has a critical role in economic growth and development. Although mountains and deserts cover a vast area in Iran, suitable areas for agriculture aren't used in an optimum way. Productivity is one way to increase production in agricultural sector. This study investigated average and capitalized average productivity in agriculture, industry and service sectors. During 1966-2001 the results show a low productivity in agriculture so that according to productivity indices, agricultural sector stands after services, industry sections.
JEL Classification: D24, J24