بررسی مزیت نسبی محصولات زراعی منتخب در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

  در این مقاله مزیت نسبی و شاخصهای حمایتی محصولات اساسی زراعی در سطح ملی برای سال زراعی 1382-83 با استفاده از ماتریس تحلیل سیاستی ( PAM )، محاسبه شد. محصولات مورد مطالعه عبارتند از: گندم آبی و دیم، جو آبی و دیم، ذرت دانه‌ای آبی، نخود آبی و دیم، پیاز، سیب زمینی، شلتوک دانه بلند مرغوب، شلتوک دانه بلند پرمحصول و شلتوک دانه کوتاه. نتایج مطالعه حاضر در خصوص شاخص مزیت نسبی ( DRC ) محصولات زراعی نشان داد که کشور در تولید محصولات گندم دیم، جو دیم، ذرت دانه‌ای آبی، نخود آبی و دیم، پیاز و سیب زمینی دارای مزیت نسبی است و سایر محصولات دارای مزیت نیستند. بررسی شاخص حمایت اسمی محصول( NPC ) برای تمام محصولات مورد مطالعه (به استثنای شلتوکها) نشان داد که قیمت بازاری محصول کمتر از قیمت سایه‌ای آن است؛ به عبارت دیگر سیاستهای دولت باعث شده است قیمت این محصولات در داخل کشور کمتر از قیمت مرزی در نرخ سایه‌ای ارز باشد که نشان از اعمال مالیات ضمنی برتولیدکنندگان محصولات زراعی دارد. نتایج شاخص حمایت اسمی نهاده‌ها( NPI ) در مورد محصولات زراعی مورد مطالعه نیز نمایان ساخت که زارعان درخصوص نهاده‌های قابل تجارت مورد حمایت قرار گرفته‌اند.     طبقه‌بندی JEL : Q18, Q28      

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Survey of Comparative Advantage in Selected Crop Production in Iran

چکیده [English]

  The main objective of this study is to analyze comparative advantage and protection indices for selected crops over 2003-2004. For this purpose Domestic Resource Cost Index and Policy Analysis Matrix have been used. The results indicated that Iran has comparative advantage in Rainfed Wheat, Rainfed Barley,Irrigated Maize,Irrigated and Rainfed ChickPeas,Irrigated Onion and Irrigated Potato production. On the contrary, results showed that Iran hasn’t had comparative advantage in other production.   Results also revealed that the private values of all farming crops (with the exception of paddies) are less than their social values. Findings told that government policies have imposed some taxes on producers. But about all of farming crops in this paper, farmers has been protected in tradable inputs.   At last, the effective protection coefficients, generally indicated an effective protection on wheat, barley and paddies.   JEL Classification: Q18- Q28