اثر توسعه ساختار بر افزایش صادرات توت‌فرنگی استان کردستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

  اصلاح ساختار و توسعه زیرساخت‌ها در بخش کشاورزی باعث ایجاد شرایط مناسب جهت بهره‌برداری بهتر از عوامل تولید سنتی مانند نیروی کار، سرمایه و فناوری می‌شودو لذا یک عامل بالقوه رشد در این بخش به حساب می‌آید. استان کردستان که در تولید توت‌فرنگی مقام اول کشور را به خود اختصاص داده است، به دلیل سنتی بودن زیرساخت‌ها و روشهای بازاررسانی(ضایعات 35درصدی) نتوانسته است از این فرصت طبیعی در جهت افزایش درآمد کشاورزان استفاده کند و به رغم قیمت نازل محصول در فصل برداشت قادر به صادرات آن نبوده است. بنابراین، در جهت رفع این مشکل، بودجه لازم جهت انجام مطالعات اولیه احداث پایانه صادراتی محصولات کشاورزی در استان کردستان تأمین شد. در این تحقیق با استفاده از روش ماتریس تحلیل سیاستی (PAM) ، آثار سیاستهای حمایتی دولت در احداث پایانه صادراتی و حمایت از بازار عوامل تولید در چهار سناریو بررسی و مقایسه شده است.   نتایج حاصل از تحقیق نشان می‌دهد که استان کردستان گرچه در تولید توت‌فرنگی دارای مزیت نسبی است، ولی احداث پایانه به عنوان زیرساخت تخصصی حمل‌ونقل صادراتی،ضمن توسعه صادرات، آثار مثبت و قابل ملاحظه‌ای بر مزیت نسبی و درآمد کشاورزان خواهد داشت. لذا احداث پایانه صادراتی محصولات کشاورزی قویاً توصیه می‌شود.     طبقه بندی JE L : F10, F13, F19, O13          

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Structural Development Effect on Export Promotion of Strawberry in Kurdistan Province

چکیده [English]

Improving infrastructural and marketing facilities can contribute to export improvements in agricultural sector through a gteaterr utilization of natural resources along with the traditional factors such as physical capital, human capital, and technology. In this paper the impact of developing an export terminal in Kurdistan province has been investigated and its effect on increasing comparative advantage of producing strawberry and increasing farmer's income has been evaluated. The Policy Analysis Matrix (PAM) has also been used to investigate four different strategies of the government policies towards the agricultural sector in the province.
Findings of this research indicate that development of an export terminal can be expected to have a positive and significant effect on the economy of Kurdistan Province, especially on the comparative advantage of producing strawberry and increasing farmer's income, and is highly recommended.

JEL Classification: F10 - F13 - F19 - O13