بررسی واکنش پنبه‌کاران استان خراسان نسبت به ریسک قیمتی در چارچوب انتظارات عقلایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

  ریسک یکی از عوامل مؤثر در عرضه محصولات کشاورزی شناخته شده است. مدلهای واکنش عرضه، ریسک را به صورت ضمنی وارد ال گ وهای خود کرده­اند. بر همین اساس در مطالعه حاضر مدل واکنش عرضه محصول پ نبه درچارچوب انتظارات عقلایی (طی دوره 1365-1385) که عموما ً شامل ریسک قیمتی می­باشد، بررسی شده است . قیمتهای انتظاری از مدلهای اتورگرسیو به دست می‌آیند و سپس در قالب یک سیستم معادلات انعکاس می‌یابند. سیستم معادلات به کمک روش گشتاورهای تعمیم یافته براورد می‌شود .   نتایج نشان داد که تغییرات در ریسک قیمت اثرمنفی بر تغییرات سالانه سطح زیرکشت پنبه در استان خراسان دارد؛ به عبارتی، زمانی که ریسک قیمت افزایش می‌یابد، مقدار عرضه توسط کشاورزان کاهش پیدا می­کند، یعنی پنبه‌کاران استان خراسان رفتاری عقلایی از خود نشان می‌دهند.     طبقه­بندی JEL : D81-Q31         

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Survey of Cotton Farmer’s Response to Price Risk Considering Rational Expectation

چکیده [English]

Risk has been recognized as potentially important in determining agricultural supply. However, supply response models have either incorporated risk. A rational expectations supply response model incorporating price risk for cotton in Khorasan province has been developed (during 1986-2006). Expected prices are obtained by fitting autoregressive models, and then the results were estimated in an equations system.
Results show that variation in price risk has negative effect on annual variation of cotton acreage in Khorasan. This means that when price risk increases, supply of farmers decreases, or cotton farmers in Khorasan show rational behavior.

JEL Classification: Q31-D81