آیا نهاده های تولید می توانند نقش بیمه را در فرایند تولید گندم داشته باشند؟

نویسندگان

چکیده

   تولید گندم همانند دیگر محصولات کشاورزی، با مجموعه‏ای از ریسکها مواجه است که یکی از آنها ریسک نهاده‏هاست. به عبارت دیگر بسیاری از نهاده‏های تولید در بدو ورود به عرصه کشاورزی و یا پس از مدتی، در واریانس تولید تأثیر می گذارند و ایجاد ریسک می‏کنند. از طرف دیگر این اعتقاد وجود دارد که برخی از نهاده‏ها منجر به کاهش ریسک تولید می شوند. در این راستا مطالعه ای با هدف بررسی تأثیر نهاده‏ها در ریسک تولید با استفاده از اطلاعات به دست آمده از 163 نفر از گندمکاران استان خراسان رضوی در سال زراعی 1382-1383 از طریق الگوی پیشنهادی جاست و پوپ (Just and Pope, 1978) انجام شد. نتایج نشان داد که نهاده‏های کود ازته و آب سبب کاهش ریسک تولید می‏شوند و بنابراین می‏توانند نقش بیمه را داشته باشند. در پایان با توجه به یافته‏های مطالعه، الگویی برای بررسی این چنین تأثیرگذاری پیشنهاد شد.     طبقه‏بندی JEL : D21, D24, D81      

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Can production inputs play the role of insurance in wheat production process?

چکیده [English]

Wheat production, as production of other agricultural crops, deals with a set of risks of which one is input risk. In other word, many inputs on first emerge or after periods affect the variance of production and bring risk along. On the other hand, some experts believe that some inputs reduce the risk of reduction. By the model Just and Pope (1978) suggested, this paper studies 163 wheat producers of Khorasan province within 2003-2004 to investigate the effects of inputs on production risk. Results reveal that inputs like nitrate fertilizer and irrigation reduce the risk of production. Thus inputs could be insured. Finally with respect to the results, a pattern is suggested in order to investigate such effects.

JEL Classification: D21, D24, D81