تحلیل صرفه­های اقتصادی ناشی از مقیاس و اندازه بهینه در واحدهای پرورش مرغ تخمگذار استان تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

   یکی از عوامل مؤثر و تعیین‌کننده در استفاده مطلوب از نهاده­ها در واحدهای بهره­برداری، اندازه واحد تولیدی و برخورداری از اقتصاد مقیاس است. در این راستا به منظور بررسی وجود صرفه­های اقتصادی در مرغداریهای تخمگذار استان تهران، اطلاعات لازم از طریق تکمیل پرسشنامه از 70 واحد تولیدی در سال 1386 جمع­آوری گردید. با گزینش و برازش تابع هزینه ترانسلوگ، عوامل مؤثر بر هزینه­های تولید واحدهای تولیدی شامل قیمت دان، قیمت پولت، قیمت نیروی کار و مقدار محصول تخم مرغ شناسایی و سپس با محاسبه کشش هزینه و متعاقب آن کشش مقیاس، مشخص شد که در مجموع 94 درصد واحدهای مورد مطالعه می­توانند صرفه­جویی حاصل از اندازه را تجربه­کنند. اندازه بهینه پرورش پولت از حداقل­سازی تابع هزینه متوسط ترانسلوگ معادل 62000 قطعه براورد شد. بدین ترتیب در شرایط حاضر این امکان برای صنعت مرغداری وجود دارد که با افزایش مقیاس تولید در حد اندازه بهینه، هزینه متوسط تولید محصول را بکاهد و با بهبود سودآوری خود به اقتصادی­تر شدن فرایند تولید کمک نماید.     طبقه­بندی JEL : D21       

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of economic benefits resulting from scale and optimal size in Tehran province\'s poultry firms

چکیده [English]

Size and exploiting scale-economies are decisive factors in optimal use of inputs in the firms. Therefore, in attempt to assay the existence of scale-economies in poultry industry the required data were collected from 70 poultry firms of Tehran province in 2007. The estimate of the translog cost function results in determining the decisive factors in firms' production costs which consist of feed and pullet prices, labor salary and production amount of egg. With estimating the cost and scale elasticity it has been found that 94% of the study firms could have been exploiting the economic of Size. Minimizing the translog average cost function results in pullet optimal size of approximately 62000 heads. Thus, the poultry industry can reduce the production average cost by increasing the production scale approach to the optimal size and improve production economic procedure by increasing their profitability.

JEL Classification: D21