نرخ رشد بهره‌وری نیروی کار در بخش کشاورزی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

  با توجه به اهمیت نهاده نیروی کار در امر تولید، در این پژوهش عوامل مؤثر بر نرخ رشد بهره‌وری نیروی کار در بخش کشاورزی ایران طی دوره 1349-1379 بررسی شده است. در این تحقیق نرخ رشد بهره‌وری نیروی کار به دو قسمت اثر جانشینی کل و اثر TFP تجزیه شده است که اولی ناشی از تغییرات در قیمت عوامل و تغییرات فناوری و دومی نتیجه صرفه‌های مقیاس و اثر غیرهمگنی می‌باشد.   یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد اثر بهره‌وری کل عوامل تولید بیشتر از اثر جانشینی کل در دوره مورد بررسی و اثر جانشینی کل نیز بعد از انقلاب اسلامی نسبت به اثر بهره‌وری کل عوامل تولید، دارای روند صعودی بیشتری بوده است. همچنین اثر بهره‌وری کل عوامل تولید و اثر جانشینی کل برای بعد از انقلاب اسلامی افزایش سریعتری داشته است. بنابراین، دلیل اصلی افزایش در نرخ رشد بهره‌وری نیروی کار را می‌توان افزایش نسبی در اثر بهره‌وری کل عوامل تولید و اثر جانشینی کل ذکر کرد.     طبقه‌بندی JEL : D24,Q1    

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Growth of labor productivity in agricultural sector of Iran

چکیده [English]

  Regarding the importance of labor input in production, there were investigated the factors responsible in the growth rate of labor productivity in the agricultural sector of Iran during the years 1970- 2000. In this investigation the growth rate of labor productivity is decomposed into two parts. First, there stands the total substitution effect which consists of the effects due to factor price changes and biased technological change and second, there is the TFP effect composed of the effects due to scale economies and technological progress. Based on empirical estimation, it was found that the TFP effect contributed to the growth of labor productivity much more than the total substitution effect for the period under the question. Based on findings, the effect of total substitution of production factors after Islamic Revaluation period has conceded a rapid growth path compared to the total factor productivity. Therefore the increased labor productivity over the period can be attributed to both of increased total factor productivity and increased total substitution effect of production factors.   JEL Classification: D24,Q1