اندازه گیری ریسک کشت محصولات زراعی در استان همدان با استفاده از برنامه‌ریزی ریاضی تحت شرایط ریسک و نبود قطعیت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

      در پژوهش حاضر به کمک مدلهای برنامه‌ریزی تصادفی- که قادر به دخالت دادن شرایط ریسک و نبود قطعیت در جوابهای نهایی مسئله است - مناسبترین الگوی بهینه کشت محصولات زراعی شامل گندم، جو، ذرت، چغندرقند، سیب‌زمینی و دانه‌های‌روغنی در استان همدان با استفاده از داده‌های دوره زمانی 1378 تا 1383 تعیین و در نهایت جوابهای به دست آمده از این تکنیکها مقایسه شده است. تکنیکهای مورد استفاده در این پژوهش برنامه‌ریزی خطی معمولی، برنامه‌ریزی غیرخطی و برنامه‌ریزی موتاد هستند. نتایج حاکی است که محصولات گندم آبی، چغندرقند و سیب‌زمینی پرریسک‌ترین و آفتابگردان کم‌ریسک‌ترین محصول زراعی استانند. همچنین گندم دیم محصولی است که نسبت به ریسک واکنشی نشان نمی‌دهد. به بیان دیگر باید گفت که این محصول، محصولی با درجه ریسک پذیری خنثی است. ذرت و جو نیز محصولاتی هستند که کشت آنها در بخش زراعی استان توصیه نمی‌گردد. همچنین جوابهای مدل برنامه‌ریزی درجه دوم (غیر خطی) و موتاد مشابه یکدیگر می باشد.       طبقه‌بندی :JEL C6, C61, Q1    

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Risk determination of cultivated crops in Hamadan province with use mathematical programming with attention to risk and uncertainty conditions

چکیده [English]

      Risk conditions and uncertainty in determination of optimal pattern of cultivation in agricultural sector are inevitable. In this research, taking advantage of quadratic stochastic programming model (QSPM) and MOTAD Programming in first step, we are to determine optimum pattern of cultivation for cultivated crops with attention to Risk factor and then we will specify risky crops and the low risk in the Hamadan province during 1999-2004 finally we try to compare those used techniques in this article. The results indicate that wheat produced by irrigated farming in addition to sugar beet and potato have the highest risk while sun flower has the lowest risk among the selected crops of Hamadan Province. Wheat produced by dry farming does not show any reaction towards risk conditions and uncertainty. It is not recommended to cultivate barely and corn in Hamadan province.   JEL Classification : C6, C61, Q1