براورد ارزش خسارت ناشی از خشکسالی بر تولید گندم دیم در استان گلستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

         با توجه به اهمیت تولید گندم در تأمین امنیت غذایی و ضرورت آگاهی از درجه تأثیرگذاری خشکسالی بر عملکرد محصول در مدیریت خشکسالی، پژوهش حاضر با استفاده از داده‌های زراعی 90 نمونه از مزارع گندم استان گلستان، شبیه‌سازی داده‌ها و بهره‌گیری از تابع زیست- اقتصادی، کاهش عملکرد و هزینه‌های درون مزرعه‌ای (خسارت اقتصادی) ناشی از خشکسالی را براورد کرده است.   نتایج این مطالعه نشان داد که با کاهش یک درصدی رطوبت خاک، عملکرد محصول گندم کاهش جدی (130 کیلوگرم در هکتار) داشته است. در مجموع ارزش افت عملکرد ناشی از خشکسالی معادل 312 هزار ریال در هکتار و 65 میلیارد ریال برای کل استان ارزیابی گردید. بر اساس یافته‌ها، ایجاد مرکز شبیه‌سازی و پایش اقتصادی آثار خشکسالی بر بخش کشاورزی و استفاده از الگوی تولید محصول کم نهاده بر (آب) برای کاهش آثار خشکسالی بر بخش کشاورزی پیشنهاد شد.   طبقه بندی JEL : D51, Q54, Q51               

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Estimation of drought loss on rainfed wheat production in Golestan province

چکیده [English]

  Considering the importance of wheat production in sustaining food security and necessity of information about drought impact on yield for the purpose of drought management, this research has estimated a bio-economy function using a 90 sample of rainfed wheat farm and data simulation in Golestan province to estimate the yield reduction and economic drought loss. The results showed that the yield will decrease (130 Kg per hectare) through one percent reduction in soil wetness. Totally, the drought loss resulted from yield diminishing in rainfed lands evaluated as 312000 Rials per hectare and 65 Milliard Rials throughout province. Finally, establishment of drought research center and economic watchdog with the aim of simulation of drought impacts on agricultural sector along side implementation of low input (water) use production pattern in order to decrease drought impacts is recommended.   JEL Classification : Q51, Q54, D51