بررسی آثار متقابل بین بخشهای مهم اقتصاد ایران با تأکید بر نقش بخش کشاورزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

    با توجه به نقش بخش کشاورزی در اقتصاد ایران و ارتباط این بخش با سایر بخشهای اقتصادی، بررسی ارتباطات بین بخشی از اهمیت زیادی برخوردار است. در این مطالعه با تقسیم اقتصاد ایران به چهار بخش کشاورزی، صنعت، خدمات و نفت و گاز آثار متقابل بین بخشهای اقتصادی بررسی گردیده است. به این منظور معادلاتی برای سرمایه‌گذاری در بخش غیرکشاورزی، عرضه صادرات غیرنفتی، تقاضای واردات و رابطه مبادله شهری-روستایی تدوین شده است. آمار و اطلاعات لازم در این تحقیق از آمارنامه‌های برنامه و بودجه، سالنامه آماری مرکز آمار ایران، نشریات بانک مرکزی و سایتهای معتبر آماری برای دوره 1350- 82 گردآوری شدند. با تخمین معادلات در قالب یک سیستم و با استفاده از روش حداقل مربعات سه مرحله‌ای ( 3SLS ) نتیجه‌گیری شد که بخش صنعت تأثیر مثبتی در رشد تولید ناخالص داخلی بخش کشاورزی دارد، اما بخشهای نفت و گاز و خدمات بر بخش کشاورزی اثر منفی و بخش خدمات بر بخش صنعت اثر مثبت دارد.   طبقه‌بندی JEL : C22, E1, Q1   

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating interaction effects among Iranian economic sectors with emphasis on agricultural sector

چکیده [English]

     Because of importance of agricultural sector in Iranian economic and linkages of this sector with other economic sectors, investigating intersectoral linkages has had an increasing attention. In this study, with dividing Iranian economy in four sectors (agriculture, industry, service and oil) the purpose has been studying interaction effects of economic sectors. Also some equations have been designed for investing in non-agricultural sector, non-oil export supply, import demand and rural-urban terms of trade. Data are collected from various official sources in the period of 1971-2003. Results from systemic regressed equations by 3SLS procedure showed that the industrial sector has had a positive effect on GDP growth of agricultural sector while oil and service sectors have had a negative effect on agricultural sector. Also, service sector has had a positive link with industry.   JEL classification: C22, E1, Q1