تعیین‌کننده‌های ادامه بیمه محصولات کشاورزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

  تنوع آب و هوایی، وجود مخاطرات جدی طبیعی و کثرت بهره برداران خرده‌پا، ضرورت وجود نظام بیمه محصولات کشاورزی را اجتناب‌ناپذیر می‌سازد. بیمه محصولات کشاورزی زمانی می‌تواند به گونه‌ای اثربخش تحقق و استمرار یابد که سازه‌های اثرگذار بر فرایند پذیرش و ادامه آن شناخته شوند. هدف این پژوهش تبیین سازه‌های تعیین‌کننده ادامه بیمه توسط کشاورزان و تعیین مدلهای پیش‌بینی‌کننده رفتار ادامه پذیرش است. داده‌های لازم برای انجام این پژوهشِ پیمایشی در سال 1383، از طریق روش نمونه‌گیری طبقه‌بندی شده چند‌مرحله‌ای و تکمیل پرسشنامه از 1241 نفر از کشاورزان کشور به‌دست آمده است. یافته‌های حاصل از نظریه‌های نشر، ساختار مزرعه، و چندبعدی نشان می‌دهد که میزان رضایت از بیمه، ایستار نسبت به بیمه، پاسخگویی بانک به شکایات، میزان غرامت دریافتی، وجهه ظاهری بانک و میزان آگاهی از بیمه، مهمترین سازه‌های اثرگذار بر ادامه بیمه به شمار می‌آیند. در نهایت با توجه به یافته‌ها، توصیه‌هایی برای اصلاح نظام بیمه و استمرار پذیرش آن از سوی کشاورزان ارائه شده است.   طبقه‌بندی JEL : G22          

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors contributing towards contituation of agricultural products insurance among Iranin farmers

چکیده [English]

  Agricultural crop insurance provides protection for participating farmers against the financial losses caused by droughts, floods, or other natural disasters. Farmers’ participation is voluntary. Although it is important to encourage as many farmers as possible to adopt crop insurance, a more crucial task is continuation of insurance by farmers. Therefore, study of determinants of continuation of agricultural insurance by farmers can play an important role in success of Agricultural Products Insurance Fund programs. A nation wide multi-stage random sample of 1241 farmers was interviewed in a survey research methodology in 2004. Diffusion, farm-structure and integrated models were used as the theoretical base of the study. The findings indicated that satisfaction from insurance, attitudes towards insurance, bank accountability, amount of indemnity received and degree of awareness about insurance are among the most important factors contributing towards continuation of crop insurance by farmers. Recommendations for better practice are offered.    JEL code: G22