بررسی قدرت بازاری در زنجیره بازاریابی گوشت قرمز ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

    شناسایی رفتار تعیین قیمت در بازار محصولات کشاورزی، از مباحث اساسی در بازاریابی است؛ زیرا نوع ساختار بازار(رقابتی و غیررقابتی) بر مقدار تولید و قیمت محصولات کشاورزی و در نتیجه، بر منافع گروه‌های مختلف جامعه اثرگذار است. این پژوهش با استفاده از داده‌های ماهانه سالهای1377 -1383 ضمن براورد الگوی حاشیه بازاریابی گوشت قرمز(گوشت گاو و گوسفند)، به سنجش و براورد قدرت بازاری در سطوح مزرعه و خرده‌فروشی این محصولات پرداخته است. یافته‌های تحقیق نشان ‌می‌دهد که رفتار تعیین قیمت در بازار سطوح مزرعه و خرده‌فروشی گوشت گاو و گوسفند ایران رقابتی است و شواهدی از قدرت بازاری در این سطوح بازاریابی برای این محصولات در دست نیست.   طبقه‌بندی JEL : D41, D43           

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Market Power Model in Iranian Red Meat Marketing Chain

چکیده [English]

  Identification of price determination conduct in agriculture commodities market is an important problem in marketing process because market structure and conduct conditions (competitive or non-competitive) can affect produced agriculture commodity, and thereby can affect surpluses of different groups of society. Utilizing monthly data for 1998-2005, marketing margin model of beef and lamb are estimated and then market power in farm and retail levels are evaluated. Results imply that there is competitiveness in farm and retail levels of beef and lamb.     JEL Classification: D41, D43