تأثیر بهبود فناوری تولید در بخش کشاورزی بر تقاضای بلندمدت ‌انرژی در این بخش با بهره‌گیری از مدل فنی اقتصادی MEDEE-S

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

   تأمین مطمئن و بموقع انرژی مصرفی بخش کشاورزی اهمیت فراوانی دارد و نیازمند پیش‌بینی دقیق مصرف بلندمدت انواع حاملهای انرژی است. پیش‌بینی مصرف بلندمدت انرژی در بخش کشاورزی، علاوه بر عوامل اقتصادی تعیین‌کننده آن، نیازمند در نظر گرفتن تأثیر بهبود فناوری تولید در مصرف انرژی این بخش است.   در این تحقیق جهت تعیین تأثیر تحولات تکنولوژیکی بر مصرف انرژی در بخش کشاورزی و براورد مصرف بلندمدت انرژی در این بخش از مدل ارزیابی تقاضای انرژی و نرم‌افزار MEDEE-S استفاده شده است. تشریح کلی روش‌شناسی و فرایند شبیه‌سازی تقاضای انرژی در مدل MEDEE-S ، تبیین ساختار مصرف انرژی در بخش کشاورزی، شبیه‌سازی تقاضای بلندمدت انرژی در بخش کشاورزی به تفکیک حامل‌ و نوع مصرف و آثار بهبود فناوری بر مصرف انرژی بخش کشاورزی عناوین مورد بررسی در این مقاله‌اند.   نتایج این مطالعه نشان داد که تأثیر عامل فنی پیشرفت فناوری در تقاضای بلندمدت انرژی در بخش کشاورزی از تأثیر عوامل اقتصادی قیمت و رشد ارزش‌افزوده واقعی بخش کشاورزی کمتر نیست.     

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of results of production technological improvements in agricultural sector on long-run energy demand in this sector by using a techno – economic model (MEDEE-S)

چکیده [English]

     Certain supply of energy input in agricultural sector is crucial. This certain supply of energy in this sector is based on the precisely forecast of long–run energy demand in agricultural sector. In addition to the economy factors, forecasting of long –run energy demand in agricultural sector needs to consider the impact of improvement in production technology on energy consumption in this sector. The model for Energy Demand Evaluation and MEDEE-S software are used for estimating and analyzing long–run energy demand in agricultural sector and so for determining the effect of inexperienced technology improvements on energy demand in this sector.   Explaining MEDEE-S methodology in simulation of energy demand in agricultural sector, specification of energy demand structure in agricultural sector, estimation of long–run energy demand in agricultural sector, and the effects of technology improvements on agriculture sector energy consumption are the contents of this paper.   The results of this study show that the effect of technology improvements as a technological factor on the long–run energy demand in agricultural sector is not less than the effect of economic factors such as energy prices and agricultural sector value added.