ظرفیت سنجی توانمندیهای تولیدی و صادراتی محصولات باغی استان کردستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

      بخش کشاورزی در میان بخشهای اقتصادی ایران جایگاه خاصی را به خود اختصاص داده است . استان کردستان، به عنوان یکی از استانهای کشور، با توجه به شرایط اقلیمی و آب و هوایی خاص خود از استعداد مناسبی برای پرورش محصولات باغی برخوردار است . در این مقاله تلاش شده است محصولاتی که در استان کردستان دارای مزیت نسبی و منفعت اجتماعی هستند شناسایی و معرفی شوند.   در تعیین مزیت نسبی محصولات باغی در استان کردستان از شاخص هزینه منابع داخلی (DRC) و ماتریس تحلیل سیاستی استفاده شده است . نتایج نشان می‌دهد که از میان محصولات باغی منتخب در استان کردستان طی سالهای 1381 تا 83 گردو ، سیب و گیلاس بیشترین مزیت نسبی و شفتالو و بادام کمترین مزیت نسبی را داشته‌اند .همچنین به لحاظ منفعت اقتصادی، کشت گردو در استان کردستان در رده اول و محصولات شفتالو و بادام در رده آخر بوده‌اند.      

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Capacity measuring of horticulture production and exportation in Kordestan province

چکیده [English]

    Agriculture sector has an special position in Iranian economy. Kordestan province with the special climatic is considered to be one of the important areas for horticulture activities in the country. This article, is trying to recognize and introduce the comparative advantages as well as social gains of horticultural sector in the Kordestan.   For this purpose Domestic Resource Cost (DRC) index and Analytical Matrix have been used. Results show that during 2002 to 2005, walnut, apple and cherry have most and peach (shaftaloo) and almond have least advantages among other garden products. Also during this period, walnut production has the most and peach (shaftaloo) and almond have the least benefit in the economic point of view.