بررسی مزیت نسبی زیره سبز ایران در مقایسه با گروه کشورهای منتخب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

   برای اینکه در فرایند جهانی شدن اقتصاد بتوانیم سهم معقولی را به خود اختصاص دهیم و با گذشت زمان جایگاه خود را بهبود بخشیم ‏باید مزیتهای بالفعل و بالقوه کشور را شناسایی کنیم تا در صحنه تجارت جهانی مزیتهای مطلوبتری را به خود اختصاص دهیم. بر همین اساس ، تحقیق حاضر با استفاده از محاسبه شاخص مزیت نسبی آشکار شده [1] ( RCA ) در صدد تعیین جایگاه ایران در صادرات زیره سبز و رتبه آن در بین کشورهای عمده صادرکننده این محصول است. به همین منظور اطلاعات مربوط به صادرات زیره سبز ایران و چند کشور منتخب که بیشترین صادرات این محصول را به خود اختصاص داده‌اند در سالها 1997-2000 میلادی جمع آوری گردیده و سپس شاخص RCA برای این سالها به تفکیک هر کشور محاسبه و رتبه ایران در سالهای مزبور تعیین شده است.   نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که کشور ایران در سال 1997 با 84/18 RCA= رتبه دوم و در سال 1998 با 23/26 = RCA ‌ رتبه اول و در سال 1999 با 64/18 RCA= رتبه اول و در سال 2000 با 12/10 = RCA رتبه دوم را در بین کشورهای مورد بررسی به خود اختصاص داده است . به عبارت دیگر مزیت نسبی ایران از سال 1997تا سال 2000 روند نزولی داشته است.       

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study on cumin comparative advantage in Iran and some other selected countries

چکیده [English]

   This paper examines cumin export comparative advantage for Iran and some other trade competitors using revealed comparative advantage (RCA) index during 1997-2000.Main findings revealed declining trend about 45 percent in RCA for Iran.