براورد معادلات عرضه و تقاضای گوشت در ایران با استفاده از سیستم معادلات همزمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

  بسیاری از صاحبنظران معتقدند که کشاورزی با بخش‌های دیگر اقتصادی بسیار متفاوت است. در درون این بخش نیز تمایزی بین زیربخش‌های پرورش دام و تولید محصولات زراعی وجود دارد. این امر سبب می‌شود که هر کدام ازاین زیر بخش ها سیاستهای جداگانه‌وخاص خود را طلب کند.   در زیر بخش دام یکی ازعواملی که سیاستگذاران به آن نیاز دارند، واکنش دامداران و مصرف‌کنندگان به تغییرات اقتصادی و غیراقتصادی بخش صنعت است. یک سیاستگذار باید آثار چندین متغیر هدف تأثیرگذار در یکدیگر مانند تولید، ‌مصرف، واردات و غیره را بداند. این متغیرهای تأثیرگذار ممکن است برونزا باشند و یا درونزا. بنابراین با استفاده از یک سیستم معادلات همزمان می‌توان به سیاستگذار کمک کرد.   در این مقاله با بهره گیری از یک سیستم معادلات همزمان به بررسی عرضه و تقاضای گوشت در ایران با استفاده از داده‌های سری زمانی مربوط به سالهای 1350 تا 1380 پرداخته‌شده است. گفتنی است براورد ضرایب این سیستم رهنمودی برای سیاستگذاران عرصه اموردام کشورخواهد بود. نتایج این تحقیق نشان داد که معادلات تقاضای انواع گوشت قرمز و شیر ارتباط سیستمی با متغیرهای برونزا ، شامل قیمت محصول و قیمت کالای جانشین و درآمد سرانه ، داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Estimation of simultaneous equation demand and supply system for meat in Iran

چکیده [English]

 It has been widely discussed that agriculture differs from the non-farm sector of the economy. D istinction should be made between the livestock and crop sectors, because of wide differnces between the two. Indeed, different policies must be implemented in livestock industry.   Policy maker need to know the response of farmers and consumers to the changing economic and non-economic conditions in the industry. They must know the effects on several target variables, such as production, consumption, imports, etc, as exerted by the determinant ones, in order to direct the latter towards the best possible ends. These determinant variables may be either exogenous or endogenous. This guidance to policy-makers may be provided in the form of estimated statistical relationships among the relevant variables of the industry in question. A complete system of equations may be built for each sector or industry. The relevant structural parameters are estimated based on Iran meat consumption data over the period of 1971–2001 , using the single equation and other simultaneous equation methods.