مقایسه کارایی انرژی و اقتصادی تولید‌کنندگان سیب زمینی در شهرستان قوچان با استفاده از الگوی تحلیل پوششی داده‌های بازه‌ای

نویسندگان

چکیده

با توجه به رویکرد دولت در تغییر قیمت حامل‌های انرژی در سال 1389، پژوهش حاضر به منظور مقایسه کارایی انرژی و اقتصادی تولیدکنندگان سیب زمینی در شهرستان قوچان انجام شد. اطلاعات لازم از طریق نمونه گیری تصادفی و تکمیل پرسش‏نامه با 50 نفر ازکشاورزان به‏دست آمد و با استفاده از الگوی تحلیل پوششی داده‌های بازه‌ای(IDEA) بررسی و تحلیل شد. نتایج مطالعه نشان داد که رتبه بندی کشاورزان از نظر این دو شاخص متفاوت بوده و تنها 22 درصد از کشاورزان از نظر کارایی انرژی و اقتصادی در دامنه بالای مصرف نهاده ها دارای کارایی 100 درصد (بالقوه کارا) بودند. همچنین هیچ یک از واحدها کارایی اقتصادی و انرژی صد‌در‌صد نداشتند. نتایج همچنین نشان داد که بیشتر نهاده ها، ارزان تر از سهمشان در انرژی مصرفی عرضه می شوند به‏طوری‏که نهاده‎های آب ،کود، ماشین آلات، بذر، نیروی کار به ترتیب56، 19، 12 ، 11 و 1 درصد از کل انرژی را به خود اختصاص داده اند، در صورتی که سهم آن‏ها در هزینه تولید به ترتیب 18، 6، 7، 32 و 35 درصد بوده است؛ لذا قیمت گذاری بهینه آن‎ها می تواند مصرف را در جهت کشاورزی پایدار سوق دهد.

طبقه‏بندی JEL: C6,D24,Q43,Q48,H2

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of Energy and Economic Efficiency of Potato Producers in Quchan Using of IDEA

نویسندگان [English]

  • Sh. Zare
  • H. Mohammadi
چکیده [English]

According to the government's approach to change energy price in 2010, this study conducted to compare economic and energy efficiency of potato grower in Quchan .A random sampling was used to collect data through 50 farmers by using a face-to-face questionnaire and analysis by IDEA model. Result indicated that farmers had different ranking in economic and energy efficiency index, so that, only 22% of farmers in upper bounds of inputs were 100% efficient. Also, none of firms were not 100% efficient. In addition, share of more inputs in total costs of production is lower than shares in total energy consumption. So that, share of water, fertilizer, machines, seed and labor in energy consumption were 56,19,12,11 and 1 percent respectively while, share of them in total cost were 18,6,7,32 and 35 percent respectively. So optimal pricing can lead farmers to use inputs more efficient.

JEL Classification: C6,D24,Q43,Q48,H2
Keywords:
Interval DEA Model , Efficiency, Energy, Potato, Quchan