بررسی تمایل به مشارکت گندم‌کاران شهرستان مشهد در طرح‌های جدید بیمه محصولات کشاورزی

نویسندگان

چکیده

فعالیت کشاورزی فعالیتی ذاتاً خطر زاست و همین مخاطره‌پذیری فعالیت‏های کشاورزی باعث شده است بحث بیمه محصولات کشاورزی به عنوان یک راهکار مدیریتی مقابله با ریسک مطرح شود. با توجه به اینکه میزان رضایتمندی کشاورزان از صندوق بیمه کشاورزی در شهرستان مشهد تا به‌حال در حد پایینی بوده و صندوق بیمه نتوانسته است رضایت کشاورزان را در حد مناسبی برآورده سازد، حرکت به سمت روش‌های جدید بیمه‌ای می‌تواند گام مهمی برای خروج از رکود صندوق بیمه باشد. در این راستا، با بهره‌گیری از چارچوب پژوهش کیفی، در سال زراعی 1389- 1390 به دفعات مکرر به 25 گندم‎کار شهرستان مشهد مراجعه (هر گندم‎کار 10 بار) و اقدام به تکمیل پرسش‏نامه گردید و بدین‏ترتیب به نیازسنجی نوع بیمه مورد نیاز و طرح‏های پیشنهادی آنان در مورد هریک از روش‌های بیمه‌ای پرداخته شد. در این پژوهش ضمن معرفی روش‌های جدید بیمه‌ای مطرح در دنیا، رفتار گندم‏کاران در دو سناریوی تطابق و عدم تطابق غرامت با حق‌بیمه در هریک از این روش‌ها ارزیابی شد. نتایج نشان داد که گندم‏کاران نسبت به برخی از روش‌های جدید بیمه‏ای واکنش مثبتی از خود نشان می‌دهند که نزدیک کردن این برنامه‌ها و روش‌ها با خواست‏ها، نیازها و انتظارات کشاورزان یکی از راه‏هایی است که در توسعه بیمه کشاورزی می‏تواند مؤثر باشد.

طبقه‌بندی JEL: G22

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Survey of Willing to Participate Wheat Farmers of Mashhad County in New Methods of Agricultural Insurance

نویسندگان [English]

  • E.A. Rahmati
  • M.R. Kohansal
  • M. Ghorbani
چکیده [English]

Agricultural activity is risk-taking nature that have caused the crop insurance is considered as a risk management solution. Because farmers satisfaction of insurance fund is low so moving toward new ways of insurance can be an important step to get out of insurance recession. In this context, using the framework of qualitative research in crop year 2010-2011 referred to 25 wheat farmers repeatedly (each wheat farmers, 10 times) in the Mashhad city and questionnaires was completed. Thus, the assessment of insurance plans by farmers and their proposals for any of the methods have discussed. In this research, while introduce successful and new methods of insurance in world, farmers behavior in two scenarios of accordance and non-accordance indemnity with the premium, in any approach, was assessed. The result of the study show that farmers have positive opinion for some of insurance new methods, that match this approaches and methods with farmers requests is a one of ways that can be effective for agricultural insurance development.

JEL Classification: G22

Keywords:
New Methods of Insurance, Premium, Indemnity