انتقال قیمت در سطوح مختلف بازار مرکبات ایران؛ رهیافتی از داده‏های ماهانه قیمتی

نویسندگان

چکیده

این مطالعه به بررسی رفتار انتقال قیمت بازار مرکبات در سطوح مختلف تولیدکننده، عمده فروش و خرده فروش با استفاده از رهیافت الگوی تصحیح خطا (ECM) بر مبنای داده‏‎های ماهانه فیلتر شده می‌پردازد. باتوجه به ماهانه بودن داده‌ها، ابتدا به بررسی ریشه‌های فصلی و تعدیل آن پرداخته شد، سپس بر اساس مشاهداتی که روند فصلی در آن‏ها تعدیل شده، الگوی انتقال قیمت بازار داخلی برای محصولات مورد نظر برآورد گردید. نتایج به‏دست آمده از برآورد الگوی انتقال قیمت، عدم تقارن در انتقال قیمت بازار مرکبات در سطوح مختلف انواع مرکبات را نشان می‌دهد. تنها در مورد پرتقال در بلندمدت انتقال متقارن قیمت بین سطوح عمده فروشی- تولیدکننده مشاهده شد. همچنین در مورد محصول نارنگی انتقال متقارن بین سطوح خرده فروش- عمده فروش و عمده‌فروش- تولیدکننده در کوتاه‏مدت ملاحظه شد. در ضمن بر اساس این نتایج، اندازه و سرعت انتقال قیمت در سطوح بازاری محصولات مورد نظر متفاوت است. با توجه به اهمیت مبحث انتقال قیمت و ارتباط آن با حاشیه بازار، پیشنهاد می‌شود در مورد محصولاتی که با انتقال نامتقارن در سایر سطوح مواجه بوده‌اند، سیاست‌های کنترل و تنظیم بازار با هدف برقراری ساختار متقارن در بازار صورت گیرد.طبقه‌بندی JEL: L11، L22، M31

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Price Transmission in Different Levels of Iran\'s Citrus Market; Monthly Price Data Approach

نویسندگان [English]

  • A. Barikani
  • A. Amjadi
چکیده [English]

This study investigates price transmission in citrus market and in different levels as producer, wholesaler and retailer using Error Correction Method (ECM). For this purpose monthly data was used. According to monthly data, first seasonal unit root was investigated. Based on their observations in the seasonal adjustment process, the transmission pattern of the domestic market price for the desired products was estimated. The results of estimation of price transmission model show asymmetric transmission in citrus market and in different levels. Only in orange market there is symmetric price transmission in long run between levels of wholesaler –producer. Also, in tangerine market there is symmetric price transmission in short run between levels of wholesaler – retailer and in wholesaler –producer. According to this results, market size and speed of price transmission in different levels of citrus market was different. Based on the importance of price transmission and its relation with market efficiency, it is suggested that control and market regulation policies with the aim of establishing symmetric structure in market are made.JEL Classification: L11, L22, M31Keywords:

Price Transmission, Error Correction Model (ECM), Citrus, Monthly Data, Iran