نویسنده = محمدرضا پاکروان
تعداد مقالات: 4
1. سنجش تغییر ساختاری در ترجیحات مصرف‌کنندگان شهری ایرانی برای سبد کالایی روغن نباتی

دوره 22، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 23-39

حسین کاوسی کلاشمی؛ محمد کاوسی کلاشمی؛ محمدرضا پاکروان


2. بررسی مزیت نسبی محصولات زراعی در شهرستان ساری

دوره 20، شماره 1، بهار 1391، صفحه 1-28

محمدرضا پاکروان؛ محمدرضا زارع مهرجردی؛ مهدی کاظم نژاد؛ حسین مهرابی بشرآبادی


3. بررسی وضعیت صادراتی پسته ایران با رویکرد مزیت نسبی و نقشه ریزی تجاری

دوره 19، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 1-26

محمدرضا پاکروان؛ حسین مهرابی بشرآبادی؛ امید گیلانپور؛ فرناز اسماعیلی


4. بررسی آثار حذف حمایتهای یارانه­ای دولت بر الگوی کشت محصولات زراعی شهرستان ساری

دوره 19، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 109-134

محمدرضا پاکروان؛ محمدرضا زارع مهرجردی؛ حسین مهرابی بشرآبادی؛ مهدی کاظم نژاد