نویسنده = سید مهدی حسینی
عوامل موثر بر تمایل به مصرف روغن‌های غیر تراریخته در شهر زاهدان به روش دو مرحله‌ای هکمن

دوره 31، شماره 4، اسفند 1402، صفحه 133-151

10.30490/aead.2023.360486.1478

فرشته پیری؛ ابراهیم مرادی؛ سید مهدی حسینی؛ امیر دادرس مقدم


تخمین تابع عرضه و تقاضای محصولات کشاورزی حوضه آبریز هیرمند

دوره 31، شماره 2، مهر 1402، صفحه 29-55

10.30490/aead.2023.358228.1428

ندا علی احمدی؛ ابراهیم مرادی؛ سید مهدی حسینی؛ علی سردارشهرکی


مدل سازی تأثیر شوک های اقتصادی بر بازده سهام صنعت قند و شکر

دوره 29، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 151-179

10.30490/aead.2022.353126.1296

امیر دادرس مقدم؛ سید مهدی حسینی؛ محمد نوروزیان؛ محمد مهدی