کلیدواژه‌ها = الگوی کشت
بررسی آثار برداشت بی رویه از آب‌های زیرزمینی در استان فارس : مطالعه موردی دشت داراب

دوره 25، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 37-57

شاهرخ شجری؛ بهاءالدین نجفی؛ سید محمد علی چراغی


مدل سازی هیدرو- اقتصادی در تحلیل استراتژی‌های مدیریت منابع آب در دشت نیشابور

دوره 25، شماره 3، آذر 1396، صفحه 41-77

هادی رفیعی دارانی؛ محمدرضا کهنسال؛ محمد قربانی؛ محمود صبوحی


بررسی اثر حذف یارانه گازوئیل بر الگوی کشت در شهرستان ری

دوره 22، شماره 3، آذر 1393، صفحه 41-68

سمانه شیر‌ماهی؛ غلامرضا پیکانی؛ سید ابوالقاسم مرتضوی


اثر تنش‌ محیطی و افزایش قیمت نهاده‌های کشاورزی بر الگوی کشت دشت خمین

دوره 22، شماره 3، آذر 1393، صفحه 89-110

غلامرضا زمانیان؛ مهدی جعفری؛ علی کلایی


استفاده تلفیقی پایدار از منابع آب سطحی و زیرزمینی در تعیین الگوی بهینه کشت دشت قزوین

دوره 20، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 29-56

الهام باریکانی؛ مجید احمدیان؛ صادق خلیلیان؛ امیرحسین چیذری