کلیدواژه‌ها = بازاریابی
تعداد مقالات: 13
2. تعیین‏کننده‏های نظام‏های انگیزشی پذیرش سیستم HACCP مطالعه موردی: صنایع غذایی استان خراسان رضوی

دوره 26، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 23-45

هانی حمزه کلکناری؛ محمد قربانی؛ ناصر شاهنوشی؛ مهدی وریدی


5. تأثیر محیط‌های بیرونی بر بازاریابی صنایع تبدیلی لبنی در استان همدان

دوره 22، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 91-108

آتنا افتخاری؛ ولی بریم نژاد؛ مهدی کاظم نژاد


6. تحلیل اقتصادی مسائل بازاریابی مرکبات در استان فارس

دوره 22، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 1-30

حمید محمدی؛ زکریا فرج‏زاده؛ وحید دهباشی؛ ایمان شهرکی


7. بررسی بازاریابی مرکبات دزفول

دوره 18، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 25-42

عبدالرحمن احسان؛ زهرا سادات سلیمان زاده؛ محمد حقیقی


8. بررسی بازاریابی داخلی پرتقال شمال ایران

دوره 18، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 47-68

مریم اردستانی؛ ماندانا طوسی؛ کوهسار خالدی


9. بازاریابی نهاده­های کشاورزی مطالعه موردی کود شیمیایی، بذر و سموم

دوره 18، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 99-120

بهاالدین نجفی؛ حامد دهقانپور


11. ارزیابی اقتصادی مسیرهای بازارسانی گوجه‌فرنگی شهرستان مرودشت

دوره 16، شماره 2، تابستان 1387، صفحه 121-145

سیدابوالقاسم مرتضوی؛ اسماعیل فلاحی


12. تأثیر تعمیم یک نام تجاری به محصولات جدید در صنایع غذایی شهر تهران

دوره 14، شماره 1، بهار 1385، صفحه 91-106

بهرام رنجبریان؛ امیر محمد زاده


13. ارزیابی وضعیت بازاریابی تعاونیهای تولید دام و طیور مطالعه موردی استانهای منتخب

دوره 13، شماره 4، زمستان 1384، صفحه 107-132

خلیل کلانتری؛ محمود قهرمان زاده؛ علی اسدی