کلیدواژه‌ها = بازاریابی
تعیین‏کننده‏های نظام‏های انگیزشی پذیرش سیستم HACCP مطالعه موردی: صنایع غذایی استان خراسان رضوی

دوره 26، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 23-45

هانی حمزه کلکناری؛ محمد قربانی؛ ناصر شاهنوشی؛ مهدی وریدی


تأثیر محیط‌های بیرونی بر بازاریابی صنایع تبدیلی لبنی در استان همدان

دوره 22، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 91-108

آتنا افتخاری؛ ولی بریم نژاد؛ مهدی کاظم نژاد


تحلیل اقتصادی مسائل بازاریابی مرکبات در استان فارس

دوره 22، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 1-30

حمید محمدی؛ زکریا فرج‏زاده؛ وحید دهباشی؛ ایمان شهرکی


بررسی بازاریابی مرکبات دزفول

دوره 18، شماره 4، اسفند 1389، صفحه 25-42

عبدالرحمن احسان؛ زهرا سادات سلیمان زاده؛ محمد حقیقی


بررسی بازاریابی داخلی پرتقال شمال ایران

دوره 18، شماره 3، آذر 1389، صفحه 47-68

مریم اردستانی؛ ماندانا طوسی؛ کوهسار خالدی


بازاریابی نهاده­های کشاورزی مطالعه موردی کود شیمیایی، بذر و سموم

دوره 18، شماره 3، آذر 1389، صفحه 99-120

بهاالدین نجفی؛ حامد دهقانپور


ارزیابی اقتصادی مسیرهای بازارسانی گوجه‌فرنگی شهرستان مرودشت

دوره 16، شماره 2، شهریور 1387، صفحه 121-145

سیدابوالقاسم مرتضوی؛ اسماعیل فلاحی


تأثیر تعمیم یک نام تجاری به محصولات جدید در صنایع غذایی شهر تهران

دوره 14، شماره 1، فروردین 1385، صفحه 91-106

بهرام رنجبریان؛ امیر محمد زاده


ارزیابی وضعیت بازاریابی تعاونیهای تولید دام و طیور مطالعه موردی استانهای منتخب

دوره 13، شماره 4، اسفند 1384، صفحه 107-132

خلیل کلانتری؛ محمود قهرمان زاده؛ علی اسدی