کلیدواژه‌ها = تابع تولید
کاهش رفاه اجتماعی ناشی از افت سطح آب‌های زیرزمینی (مطالعه موردی گندم‌کاران دشت ارزوئیه)

دوره 26، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 165-194

مصطفی بنی اسدی؛ محمدرضا زارع مهرجردی؛ حسین مهرابی بشرآبادی؛ حمیدرضا میرزایی؛ عباس رضایی استخرویه


تعیین مقدار بهینه اقتصادی مصرف نهاده‌های شیمیایی آلایندۀ محیط‏زیست در تولید گندم آبی دشت ورامین

دوره 24، شماره 3، آذر 1395، صفحه 123-145

اکرم نشاط؛ مجید احمدیان؛ صادق خلیلیان؛ محمد حسن وکیل پور


بررسی آثار اقتصادی و اجتماعی بهره‏برداری بی‎رویه از منابع آب در دشت رفسنجان-انار در استان کرمان

دوره 24، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 193-221

فهیمه جعفری مهدی آباد؛ محمد عبدالهی عزت آبادی؛ محمدرضا اسلامی


تعیین بهره‌وری آبهای سطحی و زیرزمینی در بخش کشاورزی ایران

دوره 19، شماره 4، اسفند 1390، صفحه 167-182

غلامرضا یاوری؛ نگار شهوری


انتخاب تابع تولید و براورد ضریب اهمیت انرژی در بخش کشاورزی

دوره 19، شماره 4، اسفند 1390، صفحه 205-230

مهدی اعظم زاده شورکی؛ صادق خلیلیان؛ سیدابوالقاسم مرتضوی


بررسی بهره‌وری عوامل تولید در واحدهای مرغداری تخمگذار استان تهران

دوره 19، شماره 2، شهریور 1390، صفحه 29-49

حسن خانکی؛ محمدحسین شهیر؛ قادر دشتی


تأثیر سیاست یارانه‌ای دولت در تولید محصول گندم آبی

دوره 18، شماره 2، شهریور 1389، صفحه 103-126

کتایون شمشادی؛ صادق خلیلیان


بررسی بهره‌وری تعاونیهای طیور در استان سیستان و بلوچستان مطالعه موردی منطقه سیستان

دوره 15، شماره 4، اسفند 1386، صفحه 87-102

فرهاد شیرانی بیدآبادی؛ مجتبی عباسیان؛ محمدحسین کریم؛ علیرضا کرباسی