کلیدواژه‌ها = کرمان (شهرستان)
تعداد مقالات: 1
1. انتخاب کانال‌های بازاریابی شیر خام در زنجیرة تأمین لبنیات شهرستان کرمان: روش لاجیت چندگانه

دوره 27، شماره 108، زمستان 1398، صفحه 21-40

نجمه علی آبادی؛ صدیقه نبی ئیان؛ حسین مهرابی بشرآبادی