تعیین موقعیت راهبردی تولید و عرضة فرآورده-های پشمی در ایران: مطالعة موردی شهرستان رضوان‏شهر در استان گیلان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش ‏آموخته کارشناسی ارشد توسعة روستایی، گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

2 نویسنده مسئول و استادیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

3 دانشیار گروه مدیریت، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

4 دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

چکیده

توجه به سامان‏دهی زنجیره توسعه که زنجیره تأمین و زنجیره ارزش را نیز دربرمی‏گیرد، در حفظ، احیا و توسعه محصولات سنتی ضروری است. در این راستا، آگاهی از اهمیت و جایگاه محصولات سنتی مانند فرآورده­ های پشمی و ارائه راهکارهایی برای رونق تولید و حضور این محصولات در بازارهای داخلی و خارجی می­ تواند راهگشا باشد. هدف اصلی پژوهش حاضر تعیین نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت‏ها­ و تهدیدهای پیش روی تولید و عرضه فرآورده ­های پشمی در شهرستان رضوان‏شهر بود. گردآوری داده ­های پژوهش از طریق مصاحبه حضوری با سی نفر از کارشناسان و خبرگان محلی انتخاب ‏شده به روش نمونه­ گیری در دسترس در سال 1397 صورت گرفت. با تشکیل ماتریس سوات (SWOT)، راهبردی برای توسعه زنجیره تولید فرآورده ‏های پشمی شهرستان رضوان‏شهر تعیین شد. نتایج نشان داد که ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ راهبردی تولید و عرضه فرآورده‏ های پشمی این شهرستان در ﻣﻨﻄة اول یا همان راهبرد تهاجمی است؛ و بنابراین، ﻣﺘﻨﺎﺳـﺐ ﺑـﺎ قرار گرفتن در این منطقه، راهبرد تهاجمی (SO) با عنوان «زنجیره توسعه» (در مرحله نخست، احیا و حفظ و در مرحله بعد، توسعه زنجیره تولید و عرضه فرآورده ­های پشمی در شهرستان رضوان‏شهر) توصیه ﺷﺪه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determining the strategic position of production and supply of woolen products in Iran (Case study: Rezvanshahr County in Guilan province)

نویسندگان [English]

  • P. Khoshneshin GoliLarz 1
  • M. Kavoosi Kalashami 2
  • M. Moradi 3
  • M. K. Motamed 4
1 MSc. Graduate in Rural Development, Department of Agricultural Economics, University of Guilan, Rasht, Iran
2 Assistant Professor, Department of Agricultural Economics, University of Guilan, Rasht, Iran
3 Associate Professor, Department of Management, University of Guilan, Rasht, Iran
4 Associate Professor, Department of Agricultural Economics, University of Guilan, Rasht, Iran
چکیده [English]

Paying attention to the development chain, which also includes the supply chain and the value chain; is essential to preserve, revive, and develop traditional products. In this regard, awareness of the importance and position of traditional products such as woolen products and provide solutions to boost production and their presence in domestic and foreign markets, can be helpful. The main goal of this study was to determine the strengths, weaknesses, opportunities, and threats (SWOT) of the production and supply chain of woolen products in Rezvanshahr County. Research data were collected based on face-to-face interviews with 30 local experts in 2018 through the available sampling method. Using the SWOT matrix, a strategy was developed for the production and supply chain of woolen products in this county. The results showed that the strategic position of production and supply chain of woolen products in Rezvanshahr County was in the first place. Being located in this area, so-called invasive units (SO), a strategy entitled the development chain (revitalization and maintenance in the first stage and development of the production and supply chain of woolen products in Rezvanshahr Couty in the next stage) was suggested.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rural development
  • Handicrafts
  • SWOT analysis
  • Chain