بررسی روند رشد سرمایه‌گذاری در بنگاه‌های دریافت‌کننده اعتبارات زودبازده بخش کشاورزی

نویسندگان

دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

  آمارها در بسیاری از کشورهای صنعتی نشان می‌دهد حدود 33 درصد از واحدهای کوچک و خوداشتغال در سال اول فعالیت، بیش از 50 درصد در دو سال اول فعالیت و تقریباً 67 درصد در پایان سال پنجم فعالیت ناچار به توقف فعالیت شده‌اند. مهمترین عامل مربوط به ناکامی و توقف این بنگاه‌ها، محدودیتهای مالی جهت تأمین سرمایه در گردش آنها ذکر شده است. با توجه به این موضوع، رویکرد اصلی این مطالعه، بررسی تأثیر اعتبارات بنگاه‌های زودبازده در کاهش محدودیت مالی بنگاه‌های کوچک و به تبع آن، رشد سرمایه‌گذاری این بنگاه‌ها در کوتاه‌مدت و بلندمدت است. برای بررسی این موضوع، بنگاه‌های زودبازده به بهره‌برداری رسیده‌ در صنعت زنبورداری و دامپروری شهرستان بابل طی سال 1386 انتخاب شدند و با گروهی دیگر از بنگاه‌های این دو صنعت که از اعتبارات بنگاه‌های زودبازده استفاده نکرده بودند، با استفاده از روش جورسازی و مدل شتاب سرمایه‌گذاری، مورد مقایسه قرارگرفتند.   نتایج حاصل از این مطالعه نشان می‌دهد اعطای اعتبارت بنگاه‌های زودبازده سبب کاهش محدودیتهای مالی و افزایش سرمایه‌گذاری در بنگاه‌های دریافت‌کننده این اعتبارات در صنعت زنبورداری شده است، ولی اعطای این اعتبارات در صنعت دامپروری نه تنها سبب کاهش محدودیتهای مالی و افزایش سرمایه‌گذاری نشده بلکه محدودیتهای مالی در بنگاه‌های دریافت‌کننده این اعتبارات طی دوره مورد بررسی افزایش یافته است.     طبقه‌بندی JEL : M51, H32, O16, C78  

عنوان مقاله [English]

The Survey of Investment Growth Trend in the Firms of Receiving Early Return Credits in Agricultural Sector

نویسنده [English]

  • M. Shabanzadeh
Ms Student of Agricultural Economics, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Statistics in many industrialized countries show that about 33 percent of small units in the first year, more than 50 percent in the second years and almost "67 percent of units at the end of the fifth years of start of the activities have been forced to halt activities. The financial constraints and liquidity shortage have expressed most important cause failure and stopping these firms. According to this approach, this study will examine the effect early return credits on reducing the financial constraints and small firm's growing investment in the short and long run. For examining these subject, early return enterprises, exploited in beekeepers and dairy industry sectors in the city of Babol in 2007, were selected and compared (using matching methods and accelerator investment model) with another group of firms that have not used the credits of the early return firms.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Credits
  • Small and Medium Enterprises
  • Financial Constraints
  • Investment
  • Matching Method
  • Agricultural
  • Early Return
  • Babol