دوره و شماره: دوره 21، شماره 1 - شماره پیاپی 81، بهار 1392 
2. بررسی روند رشد سرمایه‌گذاری در بنگاه‌های دریافت‌کننده اعتبارات زودبازده بخش کشاورزی

صفحه 23-50

مهدی شعبان‌زاده؛ ناصر شاهنوشی؛ محمود دانشور؛ مجتبی مجاوریان؛ محمد قربانی


4. شناسایی عوامل مؤثر بر استفاده از ظرفیت تولیدی صنایع غذایی و آشامیدنی مطالعه موردی استان خراسان رضوی

صفحه 71-100

سارا یزدان بخش؛ ناصر شاهنوشی فروشانی؛ محمود دانشور کاخکی؛ حسین کارشکی؛ آرش دوراندیش


5. انتخاب الگوی پیش‌بینی قیمت فراورده‌های دامی

صفحه 101-129

حمید محمدی؛ زکریا فرجزاده؛ وحید دهباشی؛ ابراهیم شهرکی؛ حسین انصاری نیک


10. تحلیل سهم اعتبارات بانک کشاورزی در بخش کشاورزی ایران

صفحه 231-248

هیمن نادر؛ امید زمانی؛ سمیرا سلطانی؛ افشین امجدی