شناسایی و تحلیل تغییرات فصلی قیمت محصولات خیار و گوجه‌فرنگی مطالعه موردی استان خوزستان

نویسندگان

چکیده

در این مطالعه رفتار فصلی قیمت خیار و گوجه‌فرنگی در استان خوزستان بررسی شده است. در این راستا شناسایی و تحلیل الگوی نوسانات قیمت محصولات مورد مطالعه با استفاده از آزمون هگی طی دوره 1383 تا 1389 صورت پذیرفت. درمیان فصلهای مختلف بسته به نوع کالا، بعضی فصول اثرمثبت و برخی دیگر اثر منفی در تعیین قیمت دارند. نتایج آزمون هگی نشان ‌داد که ویژگی فصلی برای خیار و گوجه‌فرنگی وجود دارد که این امر پراکندگی و تغییرات قیمتی بیشتری را نشان می‌دهد. در مورد خیار، قیمت آن در سه ماهه اول کمتر است و معمولاً در خرداد ماه به حداقل خود می‌رسد و در سه ماهه آخر بیشتر است و در دی و بهمن به حداکثر خود می‌رسد. درمورد گوجه‌فرنگی، قیمتهای خرده‌فروشی در مرداد و شهریور به پایین‌ترین و در دی و بهمن و گاهی در فروردین به بالاترین مقدار خود می‌رسد. به‌طور کلی نتایج تحقیق حاضر نمایان می­سازد که نظام قیمتها در مورد محصولات خیار و گوجه‌فرنگی به خوبی نسبت به عوامل بازار واکنش نشان می‌دهد و بر این اساس می‌توان گفت که نتایج این مطالعه برای برنامه‌ریزی در زمینه تأمین نیاز بازار این محصولات و کنترل قیمت محصولات مورد بحث قابل استفاده است. همچنین کشاورزان با آگاهی از آثار تغییرات فصلی می‌توانند در راستای انتخاب الگوی کشت مناسب و عرضه محصول در فصل مناسب برنامه‌ریزی کنند.  طبقه‌بندی JEL: L11 Q1,C52, کلیدواژه‌ها: نوسانهای فصلی قیمت، آزمون هگی، خیار، گوجه‌فرنگی، استان خوزستان  

عنوان مقاله [English]

Identification and Analysis of Seasonal Variation in Agricultural Prices

چکیده [English]

The purpose of this study is to examin seasonal behaviour price of cucomber and tomato in Khuzestan state, using hegy test during 2004-2010. The price of cucumber is lower in the first three month and usually it draws minimal in khordad and it furthers in latest months and it reaches maximum in day and bahman months. about tomato , retail prices comes in minimal in mordad and shahrivar months and it draws to maximum in day, bahman and occasidnally in farvardin months. The results of this study could be utilized for programming about providing the market needs and for control prices.  Also the results could be used by farmers for selecting proper combination and supplying crops in a manner which prouductions supplied in proper time.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hegy Test
  • Seasonal Oscillations in Price
  • Cucumber
  • Tomato
  • Khozestan