تحلیل سهم اعتبارات بانک کشاورزی در بخش کشاورزی ایران

نویسندگان

.

چکیده

  سرمایه یکی از عوامل مهم در تولید محصولات کشاورزی است و بانک کشاورزی به‌عنوان مهمترین بانک اعطاکننده اعتبار به بخش کشاورزی، نقش مؤثری در تأمین سرمایه مورد نیاز این بخش دارد. بر همین اساس در تحقیق حاضر نقش سهم اعتبارات تخصیص­یافته بانک کشاورزی بر ارزش افزوده بخش کشاورزی و همچنین تقاضای بالقوه نظام کشاورزی برای اعتبارات طی سالهای 1363-1385 مطالعه شد. همچنین با ارائه منحنی تقاضای اعتبارات، به تجزیه و تحلیل سهم اعتبارات پرداخته شد. در بخش دیگری از این تحقیق، به منظور تحلیل ارزش­افزوده مورد انتظار، روش سیستم معادلات همزمان به کار رفت. نتایج معادلات همزمان ارزش­افزوده موردانتظار و قیمت مورد انتظار نشاندهنده با کشش بودن ارزش­افزوده سال جاری و همچنین قیمت سال جاری محصولات است. همچنین نتایج بررسی منحنی تقاضای اعتبارات نشان داد که سهم چشمگیری از سرمایه مورد نیاز کشاورز در فرایند تولید توسط سرمایه شخصی کشاورز تأمین می­شود. بنابراین در راستای اهداف توسعه کشور، توجه بیشتر به اعطای تسهیلات­به منظور نیاز سرمایه­ای­کشاورزان می­تواندکمک شایانی­به این­بخش­مهم­اقتصادی کند.     طبقه‌بندی JEL : C02 ، C12 ، C32 ، G21     کلیدواژه‌ها:   اعتبارات، ارزش­افزوده، معادلات همزمان، بانک کشاورزی  

عنوان مقاله [English]

Analysis of Credit's Share of Agricultural Bank in Agriculture Sector of Iran

نویسندگان [English]

  • H N
  • A A
.
چکیده [English]

Capital is one of the important factors in agricultural production and Agricultural Bank as a major donor bank credit to agriculture section has effective role in funding is required in this section. Therefore in the present study the role of the credit's share in Iran agriculture system during 1984-2006 was studied. Also by derivation demand curve credit share has been analyzed. In another part of this research for analysis the value added intended simultaneous equations system is used. The results of simultaneous equation of intended value added and intended price imply high elasticity of current year’s value added and product prices of current year. Also the result of analysis of demand curve credit showed that significant share of farmer's capital required for production and investment provide by private capital of farmers. Therefore toward to aims of national development pay more attention to give facilities can help to this important economic sector.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Analysis of Credit's Share of Agricultural Bank in Agriculture Sector of Iran