ارزش‌گذاری اقتصادی مطبوعیت منابع طبیعی در خشک بوم مطالعه موردی منطقه گردشگری چک-چک یزد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

از آنجا که تفرجگاه‌ها بخشی از درآمد‌های کشور را به خود اختصاص می‌دهند، توجه به ارزش‌گذاری آنها ضروری است. کمبود منابع مالی برای احیا و ایجاد محیطهای مناسب تفریحی، مدیریت منابع طبیعی را به سوی ارزش‌گذاری این منابع و بهره‌گیری از همیاری مردم جهت حفظ و احیا آن سوق می‌دهد. این مطالعه به تعیین ارزش تفریحی گردشگری بوم نظام خشک‌بوم چک‌چک یزد و اندازه‌گیری میزان تمایل به پرداخت بازدید‌کنندگان با بهره‌گیری از روش ارزش‌گذاری مشروط و پرسشنامه گزینش دوگانه تک‌بعدی می‌پردازد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که تمایل به پرداخت افراد 4777 ریال جهت ورودیه استفاده از این منطقه است. همچنین ارزش سالانه هر خانوار (بعد 1/2 نفر) 10032 ریال براورد می‌شود. ضمناً ارزش کل تفریحی این منطقه با توجه به تعداد بازدیدکنندگان در سال 67/1 میلیارد ریال براورد ‌گردید. طبقه‌بندی JEL: Q26، Q51 کلیدواژه‌ها: تمایل به پرداخت، ارزش تفریحی، گردشگری، چک‌چک یزد

عنوان مقاله [English]

Economic Valuation of Natural Resources Amenity in Arid Land Case Study: Chack-Chack Touring Region in Yazd Province

نویسنده [English]

  • A. Fatahi
چکیده [English]

Since the promenades are allocating the part of the country's revenues, so attention of valuation is very important. Lack of financial resources to restore and create suitable recreational environments natural resource management lead to the valuation of these resources and using people's cooperation to maintain and restore them. This research determinates recreational value of Chack-Chack area by willingness to pay with contingent valuation and single-bounded dichotomous choice questionnaire. Results indicate that the average willingness to pay of people to entrance of the area is 4777 Rials for visitation from this area. Also, annual value of households and total recreational value of this area respectively is 10032 rials and 1.67 millions Rials.

JEL Classification: Q26, Q51

Keywords:
Willingness to Pay, Recreational Value, Tourism, Chack -Chack