تحلیل تقاضای پویای حمل‌ونقل گوجه‌فرنگی و برنج از استان بوشهر

نویسندگان

چکیده

  این مطالعه با هدف تحلیل تقاضای حمل­و­نقل گوجه‌فرنگی و برنج از استان بوشهر به استانهای تهران، اصفهان، فارس و خوزستان صورت گرفت. به این منظور، تابع تقاضای پویا براورد شد. همچنین اثر افزایش قیمت حمل­و­نقل بر رفاه گروه­های تقاضاکننده حمل­و­نقل در قالب دو سناریوی افزایش قیمت 15 و 25 درصدی محاسبه گردید. داده‌های مورد استفاده به‌صورت ترکیبی (پانل) و دوره مورد مطالعه شامل سالهای 1376-86 بوده است.   یافته­های مطالعه نشان داد تقاضای حمل­و­نقل گوجه‌فرنگی و برنج نسبت به تغییرات قیمت هم در کوتاه­مدت و هم در بلندمدت کاملاً کشش­پذیر است. همچنین مشخص شد زیان رفاهی در مورد گوجه‌فرنگی به دلیل حجم بالای محصول جابه‌جا شده، به مراتب بالاتر از برنج است. زیان رفاهی ناشی از افزایش قیمت حمل گوجه‌فرنگی به تهران برای تقاضاکنندگان بار، به دلیل فاصله زیادتر آن از استان بوشهر در مقایسه با سایر استانها، بالاتر به‌دست آمد. ترمیم ناوگان هوایی و سرمایه­گذاری روی زیرساخت­های حمل­و­نقل و همچنین مطالعه در جهت یافتن مقیاس بهینه حمل بار، توصیه­های سیاستی این تحقیق هستند.     طبقه‌بندی JEl : R41,R48,Q11,Q33

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysing Dynamic Demand for Tomato and Rice Trnasport from Booshehr Province

چکیده [English]

  The objective of this study is to analysis demand for tomato and rice transportation from Booshehr province to Tehran, Isfahan, Fars and Khoozestan provinces. To get the purpose, dynamic demand function was estimated. Impact of increased transportation price on welfare of agents demanding transportation was evaluated using two price increment scenarios of 15 and 25 percent. Panel data was applied for period of 1997-2007.   The findings showed that tomato and rice demand is elastic with respect to price in both of short and long run. It was also found that in the case of tomato, welfare loss is more considerable as compared to that of the rice. Welfare loss of transportation price increase occurred for Tehran is higher than other provinces due to long distance of Tehran from Booshehr comparing to other provinces. Improving air transport system and investment in transportation infrastructures as well as investigation to find optimal scale of load transportation was presented as policy suggestions.     Jel Classification: Q33, Q11, R43, R41