بررسی مزیت نسبی محصولات زراعی در شهرستان ساری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

09361377680

چکیده

  بخش کشاورزی در نقش یکی از بخشهای مهم اقتصادی کشور، با توجه به­ داشتن مزیتهای بالقوه طبیعی و همچنین نقش حساس در امنیت غذایی جامعه، بیش از سایر بخشها نیاز به توجه و برنامه­ریزی دارد. توجه به مزیت­نسبی فعالیتهای مختلف کشاورزی یکی از جنبه­های مهم برنامه­ریزی در این بخش است. لذا در تحقیق حاضر با استفاده از جمع­آوری اطلاعات سال زراعی 1387-88، اقدام به محاسبه شاخصهای مزیت­نسبی محصولات زراعی شهرستان ساری شد.   نتایج مطالعه نشان می­دهد که از بین محصولات مورد بررسی، جو دارای مزیت نیست و مقدار شاخص DRC آن 03/2 است، اما با این حال از نظر سطح زیرکشت در بین محصولات مورد بررسی، رتبه سوم را دارد و لذا به مسئولان استان پیشنهاد می­شود که با اعمال سیاستهایی، موجبات ایجاد مزیت­نسبی برای این محصول را فراهم سازند و یا مقداری از سطوح زیرکشت این محصول را جایگزین محصولاتی مزیت‌دار مانند گندم و کلزا سازند. همچنین محصول گندم در کمترین مقدار ارزش نرخ ارز برحسب ریال دارای شاخص DRC یک می­شود و این موضوع نشان می­دهد که سودآوری اجتماعی بالای این محصول کشاورزان را حتی در کمترین سطح درآمد اجتماعی، به تولید این محصول ترغیب می­کند که در شرایط فعلی نیز از نظر سطح زیرکشت رتبه دوم را در شهرستان دارد.     طبقه‌بندی JEl : F1        

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative Advantage Investigation of Cultivated Production in Sari

نویسنده [English]

  • mohammadreza pakravan
چکیده [English]

 Agricultural sector as an important economic sector in Iran needs to tent and programming tend to potential advantage and susceptible role in food security. Attention to relative advantage in agricultural activity is one of the most important of programming aspects in this sector. So, in this article has been commutated relative advantage indicators for cultivate production in Sari in 2008-2009. The results indicated that among of production barley has no advantage and its DRC index was 2.03, but its area harvested in the region was in third place. So, suggested to responder of the region make commitments of relative advantage of this production or replace a part of its area harvested by wheat or Canola . Also wheat at last of value exchange rate in Rials has DRC equal one that indicate high social profitable of this production even in the least social revenue persuasion producer to has the second place for area harvested in this province now.    JEL Classification: F1