براورد تابع تقاضای بیمه برنج در استان مازندران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

   بیمه راهکاری است برای مقابله با آثار عوامل طبیعی و کنترل‌ناپذیر و همچنین تقاضاهای بازار بر تولید و درآمد کشاورزان. در این تحقیق تلاش شده است با به‌کارگیری الگوی لاجیت، تابع تقاضای بیمه برنج و عوامل مؤثر بر آن براورد شود. داده‌های این تحقیق از راه تکمیل پرسشنامه و با استفاده از نمونه‌گیری تصادفی از 344 شالیکار در سه شهرستان بابل، آمل و ساری (که مجموعاً 64/49 درصد از تولید استان مازندران را تشکیل می‌دهند) در سال زراعی 1388-89 جمع‌آوری شده است.   نتایج به‌دست آمده از این تحقیق نشان می‌دهد متغیرهای تحصیلات، شغل اصلی، درآمد سالانه کشاورزی، ارتباط با مراکز خدمات و وام دولتی تأثیر مثبت و معنی‌دار در احتمال پذیرش بیمه محصول برنج داشته‌اند. به همین منظور برگزاری کلاسهای آموزشی و ارتباط بیشتر کارشناسان بیمه با شالیکاران به منظور گسترش هر چه تمامتر تقاضای بیمه برنج در سطح استان پیشنهاد می‌شود.     طبقه‌بندی JEl : C51,Q18,Q11      

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Estimating of Insurance Demand Function for Rice in Mazandaran Province

چکیده [English]

Insurance is planned to against with effects of natural and uncontrollable factors and shocks of market to farmer's production and income. This study tries to estimate rice insurance demand and it's influential factors using Logit model. The required data is collected by surrey method based on random sampling from 344 farmers in cities of Babol, Amol and Sari that they organized totally %49.64 of production mazandaran province during 2009-2010 years.
The results shows the positive effects of education and main job, income, communication with centers and loan on probability of demand for rice insurance. Therefore suggestion become with education classes composing and communication with expects of insurance help to increase rice insurance demand in this province.
JEL Classification: Q11, Q18, Q51