وضعیت امنیت غذایی کشورهای عضو مرکز توسعه یکپارچه روستایی آسیا و اقیانوسیه: کاربرد رهیافت تلفیقی PROMETHEE و AHP

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

  هدف تحقیق حاضر بررسی وضعیت امنیت غذایی کشورهای عضو مرکز توسعه یکپارچه روستایی آسیا و اقیانوسیه است. امنیت غذایی یک مسئله چندمعیاره و تبیین آن نیازمند روشهای تصمیم‌گیری چندمعیاره می‌باشد. به این منظور در این تحقیق از رهیافت تلفیقی PROMETHEE و AHP استفاده شد. با استفاده از تکنیک AHP ساختار مسئله و با استفاده از PROMETHEE انتخاب توابع، مقایسات زوجی و تعیین اولویت انجام گرفت. در مرحله بعد، رتبه نهایی به‌دست آمده با استفاده از آزمون همبستگی با وضعیت منابع و تولید تطبیق داده شد. اطلاعات مورد نیاز از سازمانهای بین‌المللی مانند فائو و بانک جهانی جمع‌آوری گردید.   نتایج نشان می‌دهد که کشور مالزی از نظر «کیفیت و تنوع غذا»، «کمیت و روند مصرف غذا » و «دسترسی اقتصادی به غذا» و همچنین از نظر آثار برنامه‌های امنیت غذایی در جایگاه اول قرار دارد. همچنین براساس معیار ترکیبی امنیت غذایی، کشور مالزی و ایران و تایلند به ترتیب دارای رتبه‌های اول تا سوم هستند.     طبقه بندی JEl : Q18     

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Status of Food Security in CIRDAPs: An Integrated Approach of AHP and PROMETHEE

چکیده [English]

     The aim of this study is to assess the state of food Security in CIRDAP member countries and ranks the countries with respect to their food security performance. As the Food Security is a multi-criteria issue, in order to define the ranking process, the Multi-Criteria Decision Techniques,(i.e. AHP and PROMETHEE)are used.   The results show that Malaysia stand in the first rank regarding "food quality", "food consumption quantity and trends", "access to food", and "impacts of food security programs". Also, findings of the assessment indicate that on the basis of integrate criteria of food security, Malaysia, Iran and Thailand stand at first to third rank respectively.     JEL Classification: Q18