تحلیل بهره‌وری کل عوامل تولید واحدهای پرورش ماهیان سردابی در استان فارس: کاربرد روش تحلیل فراگیر داده‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

      استان فارس به علت دارا بودن منابع آبی و قابلیتهای بالقوه در تولید ماهیان سردابی به‌ویژه قزل‌آلا، جایگاه ویژه‌ای در میان سایر استانهای کشور دارد. بر این اساس، در مطالعه حاضر عملکرد واحدهای انفرادی پرورش ماهیان سردابی در استان فارس طی سالهای1380-83 با استفاده از روش تحلیل فراگیرداده‌ها ( DEA ) و محاسبه و تجزیه شاخص بهره‌وری مالم‌کوئیست بررسی شد. داده‌های مورد نیاز از سرشماری‌های سالانه اداره کل شیلات استان فارس برای سالهای مذکور فراهم آمد. نتایج براورد کارایی فنی، کارایی فنی خالص و کارایی مقیاس واحدها نشان داد که شکاف بین بهترین تولیدکننده و سایر تولیدکنندگان بسیار محدود است و بنابراین برای افزایش تولید باید بر راهکارهای مبتنی بر معرفی فناوری نوین تأکید نمود. همچنین براساس نتایج، کلیه واحدها بازده نامنفی نسبت به مقیاس تولید نشان دادند که این مسئله مبین امکان گسترش سطح تولید جهت سودآوری بیشتر آنهاست. نتایج براورد شاخص بهره‌وری مالم‌کوئیست نیز نشان داد که واحدهای تولیدی در این دوره به طور متوسط 3/8 درصد (سالانه 8/2 درصد) در استفاده از نهاده‌های تولید افزایش بهره‌وری داشته‌اند که 2/6 درصد آن (75 درصد کل تغییر در بهره‌وری) مربوط به پیشرفت تکنولوژیکی در واحدهای مورد بررسی و 9/1 درصدآن (23 درصد کل تغییر در بهره‌وری) مربوط به تغییر در کارایی مقیاس بوده است.   طبقه‌بندی JEL : D24, O47, O13, O55      

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the total productivity of production factors of cellar fish breeding units in Fars province: application of comprehensive data analysis method